Gyvybės įvairovė doc algimantas paulauskas

Konspektas
 5
Microsoft Word 110 KB
14 puslapiai

Doc. Algimantas Paulauskas

6. GYVYBĖS ĮVAIROVĖ

Organizmų įvardijimas ir klasifikavimas

Taksonomija
Dvinario (binarinio) vardo suteikimas

Kas yra rūšis
[Link]Klasifikacija

Rūšies struktūra. Rūšis kaip sistema

Rūšis — kokybinis evoliucinio proceso etapas

Moneros

Protistai
Grybai
Augalai
Gyvūnai

Paskaitos temos

Organizmų įvardijimas ir klasifikavimas

Tarkime, kad jūsų paprašytų suklasifikuoti jums žinomus gyvus organizmus. Greičiausiai jūs pradėtumėte nuo sąrašo sudarymo ir kiekvienai rūšiai duotumėte pavadinimą. Tada organizmus skirstytumėte į atskiras grupes. Tačiau kuo jūs remsitės - spalva, dydžiu ar tuo, kad šie organizmai susiję su jumis? Nuspręsti, kiek bus grupių, kokios jos ir kokia jų išdėstymo tvarka - nelengva, turbūt dažnai jūs turėtumėte keisti nuomonę ar net viską pradėti iš naujo. Taip pat ir biologams nebuvo lengva nuspręsti, kaip klasifikuoti gyvus organizmus, todėl klasifikacijos istorijoje atsirado nemažai pakeitimų.

Paskaitos temos

Taksonomija (gr. taxis - išdėstymas, sutvarkymas + nomos - dėsnis) - augalų ir gyvūnų sistematikos skyrius, tiriantis organizmų klasifikacijos principus, metodus ir taisykles, nustatantis taksonominius rangus. Dabar naudojami moksliniai pavadinimai yra kilę iš lotynų kalbos. Pirmasis taksonomija susidomėjo žymus graikų filosofas Aristotelis. Daug vėliau, XVII a., anglų gamtininkas Džonas Rėjus (John Ray) taip pat manė, kad kiekvienam organizmui turi būti duotas nuolatinis pavadinimas. Jis sakė: ,,kai žmonės nežino gamtinių objektų pavadinimų ir jų savybių, jie negali suprasti ir tiksliai aprašinėti".

Paskaitos temos

Dvinario (binarinio) vardo suteikimas


XVIII a. viduryje europiečių kelionių į tolimas pasaulio šalis dėka buvo aptikta daug naujų organizmų rūšių. Būtent tuo metu Karlis Linėjus (1707-1778) sukūrė rūšių įvardijimo dvinarę (binarinę) nomenklatūrą. Pavadinimas, duodamas rūšiai, yra dvinaris, nes turi dvi dalis. PavyzdŽiui, dvi skirtingos lelijų rūšys vadinamos Lilium bulbiferum (raudonoji lelija) ir Lilium canadense (kanadinė lelija). Pirmasis Žodis, Lilium, reiškia gentį - tai klasifikacijos vienetas, rangas, kuriam gali priklausyti daug rūšių. Antrasis žodis - tai tos genties rūšiai būdingas epitetas. Šiuo epitetu apibūdinamas organizmas. Mokslinis pavadinimas rašomas pasvirusiu šriftu (kursyru).

Paskaitos temos

Kas yra rūšis

Yra keli rūšies nustatymo būdai, ir kiekvienas būdas turi savų privalumų ir trūkumų. Linėjus manė, kad kiekvienai...