Gyventojų pajamų ir išlaidų formavimas Lietuvoje

Referatas
 5
Microsoft Word 91 KB
11 puslapiai

GYVENTOJŲ PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ FORMAVIMAS LIETUVOJE

KAUNAS

TURINYS

Įvadas
1.Pajamų politikos atsiradimo istorija ir sąvoka
1.1 Gamyba ir mokėjimas
1.2 Aktyvieji ir pasyvieji subjektai
2. Pajamų politikos tikslingumas ir orientyrai
2.1 Paskirstymo kovos teorija
2.2 Restrikcinė piniginės ir fiskalinės politikos veiskmingumas
3. Infliacija ir defliacija
4. Pajamų paskirstymo principai
5. Pajamų nelygybė
5.1 Bendras supratimas apie pajamų skirstumus
5.2 Pajamų perskirstymas tarp jaunimo ir vyresniojo amžiaus žmonių
5.3 Teisingo pajamų paskirstymo problema
6. Bendrasis vidinis produktas. Valstybės pajamos ir išlaidos
7. Gyventojų pajamų diferenciacija ir skurdas Lietuvoje
7.1 Diskusiniai skurdo tyrimo klausimai
7.2 Absoliutaus socialinio skurdo samprata
7.3 Šalies gyventojų socialinė padėtis
7.4 Gyventojų pajamos ir išlaidos išaugo
7.5 Turtuoliai ar pasiturintys
Išvados
Literatūra

ĮVADAS

Gyventojų pajamos ir išlaidos iš esmės yra pagrindinis asmeninį vartojimą lemiantis veiksnys, taigi ir esminis gyvenimo lygio rodiklis. Pajamų lygis ir diferenciacija - tinkamiausiai gyvenimo lygį šalyje apibūdinantys rodikliai, leidžiantys objektyviai įvertinti tokią skaudžią ir ypač dominančią visuomenės problemą kaip skurdas. Šalyje esant žemam pajamų lygiui apskritai ir palyginti dideliai pajamų diferenciacijai skurdo problema tampa ypač aktuali, kadangi padidėja dalis žmonių, gaunančių labai mažas pajamas. Būtent tokia situacija būdinga šių dienų Lietuvai. Darbe tai pat vertinamas absoliutaus skurdo lygis Lietuvoje pagal namų ūkių gyvenamąją vietą, socialinę – ekonominę grupę bei namų ūkio tipą. Pajamų politika gali būti priemonė papildanti globalinę stabilizavimo politiką ir amortizuojanti monetarinių bei fiskalinių apribojimų poveikį gamybai ir užimtumui. Darbe paanalizavau infliacijos, stagfliacijos bei defliacijos sąvoką bei prigimties teorijas, taip pat pajamų politikos santykį jų perspektyvos galimybes.

1.PAJAMŲ POLITIKOS ATSIRADIMO ISTORIJA IR SĄVOKA

Pajamų politika yra mėginimas kontroliuoti pajamų dinamiką, kad ši atitiktų šalies ūkio reikmes ir pirmiausia įtvirtintų pastovias kainas. Čia galima įžvelgti, jog pajamų politikos galutinis tikslas yra ne vienaip ar kitaip paveikti pajamų dydį ir dinamiką, o garantuoti pastovias kainas. Todėl pajamų reguliavimas yra be šios politikos tikslas, o priemonė tikslui pasiekti. Kaip žinome, pastovias kainas galima pasiekti nedarbo ir gamybos stagnacijos sąskaita. Tokiai situacijai sukurti pakanka ir globalinių priemonių piniginės bei fiskalinės...