Gyvenimas nesusituokus - argumentai pro ir contra atvejo analizė

Analizė
 5
Microsoft Word 101 KB
12 puslapiai

Turinys

1.Metodologinė tyrimo dalis 2
1.1 Literatūros analizė 2
1.2 Tyrimo problema 6
1.3 Tyrimo objekto ir dalyko nustatymas 13
1.4 Tyrimo tikslai ir uždaviniai 13
1.5 Išankstinis tiriamojo objekto aprašymas 14
1.6 Hipotezių formulavimas 15
2.Procedūrinė tyrimo dalis 16
2.1 Duomenų surinkimo metodas 16
2.2 Tyrimo duomenų analizė 17
3.Literatūros sąrašas 21
4.Klausimynas 22

LITERATŪROS ANALIZĖ

Aušra Maslauskaitė savo straipsnyje “Apie iššūkius šeimos stabilumui Lietuvoje” teigia,kad išgyvename šeimos destabilizacijos laikotarpį.Tiesa,iš pradžių verta aptarti,kaip suprantamas šeimos stabilumas.Juolab,kad sociologiniame,taip pat ir politiniame diskurse neretai kyla ginčų dėl “stabilumo” sąvokos.
Rašydama apie stabilumą autorė suvokia jį “kaip tam tikrą gyvenimo šeimoje kokybės vertinimą.Šeima gali būti vadinama stabilia,jei ji sugeba išlikti sudėtingame šių dienų pasaulyje bei atlieka pagrindines savo funkcijas:patenkina visų narių emocinius,psichologinius,dvasinius,bendruomeniškumo poreikius bei užtikrina veiksmingą vaikų socializaciją . Stabili šeima taip pat yra tokia,kurios nariai yra patenkinti gyvenimu kartu ir nori jį išlaikyti,suvokia kaip svarbią vertybę”.
PANČIAI AR SAITAI?
Keista: vis daugiau sociologų prieina prie išvados, kad tradicinė santuoka atgyveno, o poros vis tiek tuokiasi. Vyrui svarbu darbas, karjera, sėkmė, moterims - šeimyninės pareigos. Moterų egzistavimo tikslas – namai, šeima, vaikai. Prioritetai skirtingi, todėl požiūris į santuoką - taip pat.
Anot šeimos tyrinėtojų, vyrai rečiau pareiškia norą tuoktis. Todėl, kad nori išsaugoti laisvės iliuziją ir išvengti atsakomybės. Tik ar nesusituokusių, tačiau kartu gyvenančių žmonių laisvė nėra mitas? Juk gyvenimas kartu – tai bendras reikalas.
Pasak nenorinčių susituokti vyrų filosofijos, išeitų, kad vedybų sutartis, metrikacijos pažymos, notaro tvirtinimai vyrą neva įpareigoja net labiau nei jausmai, kuriuos jis mylimajai išpažino ir puoselėja? Labiau nei prisipažinimai, pažadai mylėti amžinai? Dar galima suprasti vyro siekį „išsaugoti laisvės iliuziją“, tačiau „išvengti atsakomybės“ Tai nelogiška – neįteisinti santykių su moterimi tik todėl, kad bijo atsakomybės. Jei jau santykiai yra tokie, kad kalbama apie ilgesnį ryšį, bendrus vaikus – vadinasi, atsakomybė jau seniausiai prisiimta, jos jau neišvengta. Taigi, viena vertus, ir iš tiesų, kam tie „popieriai“; kita vertus – jei jau pasirašyta „širdimi“, tai ko bijoti pasirašyti dar ir popieriuje? Nebent todėl, kad naujoji Šeimos teisė dabar labai paiso. Nebent todėl, kad vyras...