Grupių psichologija

Referatas
 5
Microsoft Word 45 KB
3 puslapiai

Įžanga
Bendravimas atsirado kartu su žmonija, tačiau šio meno dar neesame gerai įvaldę. Bendravimas - tai dviejų ar daugiau žmonių tarpusavio sąveika, kurios metu perduodama informacija ir patenkinami saugumo, saviraiškos, dominavimo ir kiti poreikiai. Bet bendravimo nesėkmės sukelia nepasitikėjimo jausmą, vidinius konfliktus, kenkia tiek psichinei, tiek fizinei sveikatai.
Bendravimas skatina žmones jungtis į grupes. Tam įtakos turi žmonių prigimtis: vienatvė mus slegia, o buvimas tarp žmonių ir bendravimas teikia malonumą, bei socialinį pasitenkinimą. Beveik visose grupėse asmeninis pasitenkinimas derinamas su tam tikro tikslo siekimu, bendru visiems nariams.
-3-

Grupė
Grupė - tai organizuota sistema žmonių, turinčių bendrus tikslus ir uždavinius. Kitaip tariant, žmonės, kuriuos sieja bendri interesai bei veikla, ir suformuoja grupę.Grupe galima vadinti šeimą, politinę partiją, draugų ratą, studentų bendriją ir pan. Žmonių susibūrimas tampa grupe tuomet, kai juos pradeda vienyti tam tikros bendravimo normos, vidinė struktūra ir siekiai.
Grupės tikslai, normos ir struktūra
Grupės nariams būdinga sieki savo užsibrėžto tikslo. Kiekvienas grupės narys skirtingai prisideda prie bendro tikslo siekimo. Tikslo siekimas taip pat susijęs su kitų grupės narių vertinimais: kuo daugiau žmogus prisideda siekiant tikslo, tuo geriau jis yra įvertinamas kitų grupės narių.
Priklausydami tam tikrai grupei, jos nariai taikosi prie toje grupėje galiojančių taisyklių ir nuostatų - grupės normų. Šios normos kartais nesutampa su visuomenėje priimtomis normomis. Be to, kai kurios grupės normos gali būti labai pabrėžiamos, o kitos tik numanomos, tačiau ne mažiau reikšmingos.
Priklausydami tam tikrai grupei, užimame joje tam tikrą vietą jos hierarchijoje. Galime atsidurti lyderio, atstumtojo ar žmogaus su vidutiniu statusu vietoje. Žmogaus padėtis grupės hierarchijoje, tai tarsi asmenybės vertė toje grupėje.
Grupių klasifikacija
Grupės gali būti skirstomos įvairiai. Pagal grupės individų tarpusavio santykius, grupės skirstomos [formalias ir neformalias.
Formaliosios grupės yra tokios, kuriose narių padėtis ir elgesys reglamentuojami tam...