Graikų dievai

Konspektas
 5
Microsoft Word 35 KB
2 puslapiaiKiti jo vardai Plutonas, Aidas, Aidonėjas. Hadas - senovės graikų požemio pasaulio dievas. Dievų Krono ir Rėjos sūnus, Dzeuso, Poseidono ir Demetros brolis.
Hadas – nematomas dievas, kuris viešpatauja po žeme, amžinai atskirtas nuo kitų dievų ir gyvųjų pasaulio. Jo šalmas daro jį nematomą. Hado karalystėn neprasiskverbia saulės spinduliai, ir per kiekvieną žemės drebėjimą Hadas dreba iš baimės, kad žemė neatsivertų ir jo pomirtinė karalystė neatsiskleistų gyvųjų akims.
Pagal kitas legendas, ne žemės gelmėse, o toli vakaruose, kur link teka vandenys, kur leidžiasi saulė reikia įsivaizduoti mirusiųjų karalystę. Šias dvi pažiūras žmonės dažnai suplakdavo krūvon. Įėjimą į požemio karalystę įvairių vietų legendos siedavo su žemės plyšiais, baisingomis bedugnėmis ar giliais ežerais.
Pasak vieno mito Hadas pagrobė Demetros ir Dzeuso dukterį Persefonę ir jėga ją padarė savo žmona. Demetra dėl to labai įširdo ant Dzeuso, kam jis leido pagrobti jos dukterį ir nusprendė tol kojos nekelti į Olimpą kol vėl nepamatys savo numylėtosios dukters. Dzeusas įkalbėjo Hadą leisti Persefonę pas motiną. Tačiau Persefonė turėdavo sugrįžti I požemių karalystę ir ten praleisti visą žiemą.

Hera

Senovės graikų dievų karalienė. Krono ir Rėjos duktė, Dzeuso žmona, baltarankė deivė. Tris šimtus metų dar prieš susituokdami, Dzeusas ir Hera mylėjo vienas kitą. Eubojos saloje, Ochės viršukalnėje, Dzeusas pirmą kartą apkabino Herą. Visada jų “šventosios vestuvės” įsivaizduojamos kalno viršūnėje. Hera dažnai tapatinama su Žeme. Kalnų viršūnėse Žemė(Hera) susitikdavo su Dangumi(Dzeusu). “Šventųjų vestuvių” šventę graikai švęsdavo pavasarį. Tai rodo Heros emblemos: gėlių vainikas ant deivės galvos ir gegutė ant jos skeptro. Mitas sako, kad Dzeusas ateina pas žmoną pasivertęs gegute, o gegutės kukavimas,...