Graffiti raida pasaulyje

 5
Microsoft Word 139 KB
19 puslapiai

Turinys


1. Turinys……………………………………………………………………….1psl.
2. Įvadas…………………………………………………………………………2psl.
3. Piešiniai ant sienų…………………………………………………………….4psl.
4. Graffiti atsiradimo istorija……………………………………………………7psl.
5. Graffiti terminų žodynėlis……………………………………………………13psl.
6. Pagrindiniai graffiti stiliai…………………………………………………15psl.
7. Graffiti – ar tai vandalizmas?……………………………………………….18psl.
8. Graffiti akcija – narkotikams
ne!
.22psl.
9. Klapėdos organizacija “Street”………………………………………………24psl.
10. Graffiti piešėjus kūrybai įkvepia neištapytos namų
sienos…………………25psl.
11. Graffiti pedagoginėje raidoje………………………………………………30psl.
12. Išvados…………………………………………………………………….…33psl.
13. Literatūra………………………………………………………………….….35psl.
14. Graffiti darbai

Įvadas

XX amžiaus menas į mūsų istoriją įneša vis daugiau tendencijų ir
naujovių, siekdami kelti savo kultūrinį lygį mes atrandame kuo daugiau
neįprastų saviraiškos formų, naujų idėjų realizavimo būdų. Naujojo meno
epocha pasižymi savo dideliu nerimu, revoliucingumu, įvairumų ir ieškojimų
drąsumu. Joje visos vertybės perkainotos, kai kurie praeities laimėjimai
atmesti, visos meno problemos iš naujo iškeltos ir savaip pradėtos spręsti,
daromi nauji bandymai. Novatoriškumas, originalumas, individualaus
kūrybinio prado išaukštinimas, nuolatinė kaita ir atsinaujinimas – būtent
šios naujosios epochos meno savybės labiausiai žavi visuomenę. Čia
imponuoja veržlios vaizduotės ir neribotos meninės galimybės atmosfera. Čia
nebėra tinkamų ir netinkamų siužetų, leistinų ir neleistinų išraiškos
priemonių. Menininkai laužo buržuazinio mentaliteto stereotipus, neigia
akademinės vaizduosenos dogmas, maištauja prieš muziejų diktatūrą, siekdami
būti XX a. piliečiais. Sugriaunami barjerai tarp krypčių ir žanro.
Ypatingai rūpinamasi sugauti momento dvasia, tai, kas išgyvenama ir matoma
tik vieną akimirką. Gyvenimas vaizduojamas ne kaip statiška forma, bet kaip
bėganti upė. Visų pirma rūpinamasi kūrinio ekspresingumu, o ne jo tobulumu
ir jo formų išbaigtumu.

Menas yra neatsiejama ir ypač svarbi dalis mūsų...