Gero derybininko bruožai

Referatas
 5
Microsoft Word 61 KB
6 puslapiai

UTENOS KOLEGIJOS
VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
EKONOMIKOS KATEDRA
BUHALTERINĖS APSKAITOS STUDIJŲ PROGRAMA

NEAKIVAIZDINIS SKYRIUS

KOMUNIKACIJOS IR DERYBOS KONTROLINIS DARBAS

GERO DERYBININKO BRUOŽAI

Atlikėja

BA-O1 N gr.
stud.


Tatjana
Palčevskaja

2003-11-30

Vadovas

Dėstytoja

A. Pelenienė

2003-12

UTENA 2003

TURINYS

ĮVADAS 3
DERYBOS 4
Derybos 4
Integracijos procesas 4
Išskiriamasis procesas 4
Pasirengimas deryboms 5
Derybų planavimas 6
Derybų vedimas 6
Derybų pabaiga 7
DERYBŲ PROCESAI IR JŲ YPATUMAI VIDAUS IR IŠORĖS 7
PATARIMAI, KĄ BŪTINA ŽINOTI RENGIANTIS DERYBOMS 8
IŠVADOS 10
VIEŠOJI KALBA 11
Alergija – XXI-o amziaus liga 11
LITERATŪROS SĄRAŠAS 13

ĮVADAS

Derybos – labai svarbus komunikacijos procesas, neatskiriama kiekvieno
individo gyvenimo dalis, kuris kartais turi lemiamą įtaką siekiant vienokių
ar kitokių tikslų; nuo sugebėjimo logiškai ir įtaigiai pateikti savo mintis
neretai priklauso ir pasiektų rezultatų efektyvumas. Beveik viskas, kas
daroma norint palengvinti organizacijos tikslų įgyvendinimą reikalauja
efektyvaus bei intensyvaus pasikeitimo informacija. Jeigu žmonės negalės,
nesugebės pasikeisti informacija, aišku, jog jie negalės dirbti drauge,
numatyti tikslus ir jų siekti. Taigi komunikacija yra tarpusavio sąveikos
bei organizacijos funkcionavimo pagrindas. Taigi šio darbo tikslas
išsiaiškinti, kokią įtaką derybos turi organizacinei veiklai, santykiams
tarp darbuotojų ir darbdavių ir kaip nuo bendravimo priklauso atliekamų
užduočių kokybiškumas bei spartumas bei valdymo efektyvumas. Taip pat darbe
bus aiškinama ir aptariama pagrindiniai derybų etapai
Šių tikslų bus siekiama nagrinėjant įvairių autorių knygas,
stengiantis išrinkti svarbiausius momentus bei padaryti išvadas iš
perskaitytos medžiagos. Taip pat naudojamos vaizdinės priemonės, kurios
žymiai palengvina pateikiamos informacijos supratimą ir įsisavinimą. Tikiu,
kad šis darbas padės suprasti ir išsiaiškinti derybos svarbą
organizacijoje, kaip vieną iš svarbiausių elementų vedančių į sėkmę bei
pasitenkinimą atliekama veikla.

DERYBOS

Derybos – tai komunikacinių įgūdžių panaudojimas ir derėjimasis,
siekiant valdyti konfliktus ir pasiekti abi puses tenkinantį rezultatą.
Derybos – labai svarbus komunikacijos procesas. Tai yra dalis
kiekvieno vadovo darbo – tarpasmeninis vaidmuo. Derybos yra geriausiai
matomos darbininkų ir vadovybės santykių kontekste. Derybos –...