Geologija

Turinys. Įvadas. Aukštaitijos nacionalinis parkas. Dzūkijos nacionalinis parkas. Kuršių nerijos nacionalinis parkas. Trakų istorinis nacionalinis parkas. Žemaitijos nacionalinis parkas. Literatūra. Įvadas. Graži ir įvairi gamta margų margiausi kraštovaizdžiai. Nacionaliniai parkai atspindi stambių geografinių sričių kraštovaizdį ir kultūrą. Trys dešimtys regioninių parkų ...
Geologija,  Referatai,  12 psl.
2011 06 25
Lenkija-mūsų pietvakarių kaimynėsu kuria turime 110km ilgio sieną. Lenkijos dalies gamta ir kraštovaizdis panašus į lietuvos. Lenkijos plotas- 312 680 km. Joje gyvena 379 mln. 121žm. Km2. Kalba lenku kalba. Didžioji dalis-katalikai. Gamta. Šalies fiziniame žemėlapyje aiškiai vyrauja žalia spalvažyminti lenkijos žemumą. Vidutinio krašto aukštis-173 m aukščiau jūros lygio ...
Geologija,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Kuršių marios. Prieš kelis tūkstančius metų baltija supylusi kuršių nerijos smėlio gūbrį atskyrė įlanką nuo likusios jūros. Susidarė kuršių marios. Jos gana didelės net 1584 km. Tačiau lietuvai priklauso tik pusė 413 km2. Kita pusė priklauso rusijos kaliningrado sričiai. Kuršių marios didelės plačios bet palyginti negilios apie 2 m gylio. Tik vakariniu pakraščiu ...
Geologija,  Referatai,  1 psl.
2011 06 25
Plotas 551 500 km. Gyventojai. Mln. 106 žm. Km. Valdymo forma prezidentinė respublika. Kalba prancūzų. Tikyba katalikų. Piniginis vienetas frankas. Sostinė paryžius. Mln. Gyv. . Kiti didieji miestai lionas marselis. Tulūza nica bordo. Nantas strasbulas. Gyventojų ūkinė veikla. Žemės ūkis 2. Pramonė 27. Aptarnavimo sfera 71. Pajamos vidutiniškai. Vienam gyventojui 20 200 jav dol. . ...
Geologija,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
Įvadas. Pasaulyje yra per 3000 kalbųkurios pagal kilmę grupuojamos į daugelį kalbų šeimų. Kiekviena šeima apima iš vienos kalbos vadinama prokalbekilusios ir dėl skirtingos raidos nutolusias kalbas. Didžiausia iš šeimų-indoeuropiečių kalbos. 16-19 a. Europiečių kolonizacijos laikaisjos išplito visuose žemynuose. Indoeuropiečių kalbų šeimą sudaro keliolika jos šaliųiš ...
Geologija,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Uralas. Ši šalis tęsiasi nuo arkties vandenyno iki pakaspijo ir paaralės pusdykumių. Kalnai išsitęsę daugiau nei 2000 km nuo 30 – 40 iki 300 – 400 pločio. Uralas skirstomas į paichojų poliarinį uralą – kerta poliarinį ratą ir tai yra siauroji uralo kalnų dalis priešpoliarinį uralą – pats aukščiausias uralo kalnų mazgas aukščiausia viršūnė n?roda narota – ...
Geologija,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Magmatizmas. 3. Efuzinis magmatizmas vulkanizmas. Magminės efuzinės uolienos. Efuzinių uolienų klasifikacija. Vulkanizmo charakteristika. Vulkaninės stadijos. Naudinga vulkanų veikla. Geoterminė energija ir jos panaudojimas lietuvoje. Išvados. Naudota literatūra. Įvadas. Žmonių gyvenimas žemėje nesudaro nė tūkstantosios gyvybės egzistavimo mūsų planetoje ...
Geologija,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Efuzinis magnetizmas arba vukanizmas yra vienas iš geologinių procesų suvaidinusių svarbiausia vaidmenį žemės plutos susidarymo istorijoje. Nė viena žemės plutos pėda nesusidarė be vulkanizmo pagalbos. Vulkanai – tai angos žemės plutoje pro kurias nuolatos arba periodiškai į žemės paviršių išmetami įvairūs vulkanų išsiveržimo produktai. Iš žemės gelmių kylantis ...
Geologija,  Referatai,  2 psl.
2011 06 25
Atmosferos struktūra ir oro sudėtis. Atmosferos struktūra ir oro sudėtis atskirų jo komponentų deguonies azoto anglies monoksido ozono įvertinimas kitimų priežastys ir įtaka sveikatai. Padidinto ir sumažinto atmosferos slėgio įtaka sveikatai ir poveikio profilaktika. Pagreičio ir dinaminio nesvarumo sukeliami sutrikimai jų profilaktika. Oras. Atmosferos struktūra ir oro sudėtis ...
Geologija,  Referatai,  1 psl.
2011 06 25
Kurso tikslas ir uždaviniai. Kurso tikslas – įsisavinti cheminių elementų paplitimą žemėje jų pasiskirstymą ir migracijos teorinius pagrindus. Kurso uždaviniai įsisavinti cheminių elementų pasiskirstymą įvairiose geosferose atmosferoje hidrosferoje litosferoje biosferoje. Cheminių elementų sklaidą ir koncentraciją magminio hidroterminio pneumatolitinio metamorfinio ...
Geologija,  Referatai,  13 psl.
2011 06 25
...
Geologija,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Yra šalis kuri atrodo niekuo – nei upių ilgumu nei kalvų aukštumu nei ežerų gilumu nei kalbos skambumu – nepranoksta lietuvos. Ji nėra didesnė plotu nėra daug gausesnė gyventojų skaičiumi. Jos atstumas iki šiaurės poliarinio rato vos ne toks pat kaip ir iš lietuvos. Tačiau danijoje yra nemažai dalykų kurie stebina ir traukia pasaulio žmonių širdis ir protus. Iš tiesų ...
Geologija,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
Žemės sandara. Žemės ir saulės sistemos atsiradimas nuo senų laiku domina žmoniją. Tai sudėtingas ir labai svarbus gamtos pažinimo klausimas. Tyrinėjant žemėje vykstančius seisminius reiškinius žemės masę ir tankį buvo nustatyta kad žemę sudaro branduolys ir koncentriškos geosferos. Žemėje skiriamos šios geosferos atmosfera hidrosfera biosfera litosfera mantija ir ...
Geologija,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Mineralas – tai gamtinis cheminių elementų junginys susidaręs natūraliu būdu be žmogaus pagalbos. Tas pats mineralas gamtoje gali būti įvairiausių pavidalų nors iš esmės jis yra tų pačių cheminių elementų junginys. Mokslas kuris tyrinėja mineralus vadinamas mineralogija. Žemės plutoje yra nevienodas kiekis įvairių medžiagųvienoms tenka beveik pusė žemės plutos o ...
Geologija,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Paleozojus ir mezozojaus laikotarpiai beje ilgiausiai trukę ir daugiausia permainų žemės paviršiuje atnešę laikotarpiai kurių metu vyko intensyvūs tektoniniai judesiai įtakoję įvairių reljefo darinių atsiradimą. Savo darbe smulkiau apžvelgsiu paleozojaus ir mezozojaus laikotarpių tektogenezę bei organinio pasaulio vystymąsi. Paleozojus dar išskiriamas į ankstyvąjį ir ...
Geologija,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25