Genetika1

Konspektas
 5
Microsoft Word 41 KB
3 puslapiai

Genetikos pradininku laikomas Gregoras Mendelis, austrų vienuolis, 1865 m. pranešime "Versuche uber Pflanzenhybriden" ("Augalų kryžminimo eksperimentai") Brno gamtos istorijos draugijai nurodęs tam tikrų žirnių charakteristikų paveldimumo dėsningumus ir parodęs, kad jie gali būti aprašyti remiantis matematinės statistikos principais. Mokslininkas nustatė kaip paveldėjimo požymiai yra perduodami iš kartos į kartą. Brno mieste dabar galima rasti G. Mendelio biblioteką ir muziejų. To meto mokslininkai Mendelio darbų nesuprato ir neįvertino iki pat XX a. pradžios, kai jau po G. Mendelio mirties jo tyrimai buvo atrasti iš naujo. Lygiagrečiai Mendelio darbams, beveik tuo pat metu (1842-1859) Čarlzas Darvinas suformulavo evoliucijos teoriją.


Gregoras Johanas Mendelis gimė 1822 m. liepos 20 dieną ūkininkų šeimoje, šiaurinėje Moravijos dalyje, Austrijoje. 1831-1833 m. mokėsi pradinėje Hinčico mokykloje, 1834-1840 m. - gimnazijoje, Opavoje. Kai mokėsi gimnazijoje, tėvų paramos neužtekdavo, todėl jaunasis Gregoras dalį finansų pragyvenimui užsidirbdavo papildomai mokydamas savo bendramokslius. 1840 m. Gregoras įstojo į filosofijos institutą Olomuke (iš anglų k. Olomouc), kuriame studijavo matematiką, fiziką, filologiją, teorinę ir praktinę filosofiją bei etiką. 1843 metais baigęs savo studijas, jis įstojo į Augustinų šv. Tomo vienuolyną Brno mieste. Gyvendamas vienuolyne, G. Mendelis studijavo teologiją. 1847 m. jis buvo įšventintas į kunigus.

Tuometinė valdžia reikalavo, kad vienuolynai ir bažnyčios tarnautų visuomenei. Kunigai bei vienuoliai turėjo dirbti mokyklose ir ligoninėse. Šv. Tomo vienuolyno augustiniečiai taip pat buvo įpareigoti dėstyti matematiką ir biblijos mokslus naujame filosofijos institute ir Brno teologijos fakultete. Tai reiškė, kad vienuoliai turėjo galimybę studijuoti ir mokslinę literatūrą. Be to, augustiniečiai turėjo milžinišką savo biblioteką. Taigi augustiniečius drąsiai galime vadinti intelektualais. Tokios gyvenimo aplinkybės nulėmė ir Gregoro Mendelio gyvenimą - jis buvo ne tik išprusęs, bet ir gebantis mokyti kitus.

Abatui Napui (iš anlų k. Napp) padedant, Mendelis 1851 m. įstojo į Vienos...