Gėlių svarba dalykiniame bendravime

Etikos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 40 KB
3 puslapiai

ĮVADAS

Gėlių tinka dovanoti beveik visada: Motinos, šv. Valentino dieną, jubiliejaus, šiaip gimtadienio ar įkurtuvių proga, norint kam nors pa¬dėkoti, išreikšti užuojautą ar paguosti.
Svarbų vaidmenį gėlės atlieka dalykiniame bendravime. Joms netaikomi griežti protokoliniai reikalavimai, bet vieną ki¬tą dalyką vertėtų žinoti, ypatingai tiems, kurie yra atsakingi už priėmimų, oficialių vakarienių organizavimą. Galbūt didžiausias dėmesys gėlėms skiriamas oficialių vizitų metu, kuomet be gėlių tikrai neapsieinama.
Kai kuriais atvejais reikia paisyti gėlių kalbos. Pavyzdžiui, mano¬ma, kad raudonomis rožėmis išreiškiama karšta meilė, todėl bendra¬darbiai turi pagalvoti, ar jos teiktinos viršininkui.
Taigi ir šventei, ir šokių vakarui, ir oficialia proga gėlės vaidina svarbų vaidmenį, jomis puošiami kambariai, jos pagy¬vina vaišių stalą, žmonėms suteikia džiaugsmo.

OFICIALŪS VIZITAI

Oficialūs vizitai rengiami aukščiausio rango pareigūnams - valstybių, vyriausybių, ministerijų ar specialiųjų misijų vadovams. Jie būna ne trumpesni nei dviejų dienų. Šie vizitai ir visi su jais susiję renginiai labiausiai saistomi protokolo reikalavimų.
Tokio vizito metu būtina: šeimininko priėmimas ir atsakomasis sve¬čio priėmimas, bent vienas protokolinis pokalbis ir keli kitokie susiti¬kimai (derybos, dokumentų pasirašymas ir pan.), bet ne daugiau kaip vienas derybinis pokalbis. Vengiama svečių atvykimo švenčių, ne dar¬bo dienomis ar naktį. Oficialių vizitų metu būtina ir kultūrinė pro¬grama, įskaitant ir ekskursiją po šalį, taip pat spektaklį ar koncertą.
Be to, tokių vizitų metu įprasta padėti vainikus kiekvienai šaliai svar¬bioje atmintinoje vietoje. Lietuvoje tokia vieta yra Laisvės kovotojų ka¬pai Antakalnio karių kapinėse.
Į oficialius vizitus paprastai vykstama su žmonomis - joms turi būti numatyta atskira programa. Vietoj žmonos gali vykti šeimos na¬rė ar draugė (nesantuokinė žmona), bet ne bendradarbė. Jeigu sve¬čias su žmona, sutinkantis asmuo - taip pat. Sutinkant oro uoste de¬legacijos narėms ir lydinčioms moterims įteikiamos gėlių puokštės (dažniausiai...