Gamybinių įmonių specialieji elektros įrenginiai

 5
Microsoft Word 88 KB
10 puslapiai

Cecho elektros irenginiu montavimas. Gamybiniu imoniu iranga. Kursinis projektas elektrines elektrine dalis. Elektros irenginiai kursinis. Cecho elektros irenginiu montavimas. Gamybiniu imoniu iranga. Kursinis projektas elektrines elektrine dalis. Elektros irenginiai kursinis.

GAMYBINIŲ ĮMONIŲ SPECIALIEJI ELEKTROS ĮRENGINIAI

KURSINIS PROJEKTAS

TURINYS

ĮVADAS3
DARBO ANOTACIJA4
1. Darbo objekto aprašymas5
2. Informacijos šaltinių apžvalga6
3. DARBO METODAI IR PRIEMONĖS8
3.1 Bendroji dalis8
3.1.1 Elektrinių apkrovų ir technologinio proceso charakteristika8
3.1.2 Objekto patalpų klasifikavimas gaisro, sprogimo ir aspsaugos nuo elektros pavojų atžvilgiu9
3.2 Techninė dalis10
3.2.1 Elektros kategorijos tiekimo nustatymas ir tiekimo schemos sudarymas10
3.2.2 Skaičiuojamosios galios, kompensavimo įrenginių skaičiavimas11
3.2.3 Objekto pastotės transformatorių galios ir skirstyklų schemos parinkimas14
3.2.4 Elektros tiekimo schemos elementų parinkimas15
3.2.5 Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas ir elektros tiekimo elementų patikrinimas pagal atsparumą trumpo jungimo srovei17
3.2.6 Įtampos nuostolių vidaus tinkle nustatymas20
3.2.7Apskaita21
4. DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS22
4.1.1 Įrengimų ir pagrindinių medžiagų specifikacijų bei elektros montavimo darbų žiniaraščių sudarymas22
4.1.2 Projekto gautų rezultatų analizė ir pagrindiniai techniniai ekonominiai rodikliai255. IŠVADOS IRREKOMENDACIJOS27
6. DARBE NAUDOTŲ INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS28
7. DARBO PRIEDAI29

ĮVADAS

Bet kurios pramonės įmonės, nepaisant jos dydžio, gaminamos produkcijos, technologijos ypatumų, elektros ūkis- tai elektros energijos priėmimo iš elektros energijos tiekimo sistemos, jos transformavimo, paskirstymo įrenginiai ir tinklai, elektros energijos imtuvai, kuriems patikimai ir saugiai turi būti tiekiama kokybiška, reikiamų parametrų energija.
Elektros nergijos tiekimo ir vidaus tinklams įrengti sunaudojami dideli kiekiai laidų, kabelių, gaminamų iš spalvotųjų metalų (vario arba aliuminio), komutacinės aparatūros, paskirstymo ir kt. įrenginių. todėl racionali elektros energijos tiekimo schema, optimalūs laidininkų skersjūviai turi didelę įtaką ekonominiams rodikliams – sistemos įrengimo kainai, energijos nuostoliams, taigi ir eksploatacinėms išlaidoms ir produkcijos savikainai.
Šiame kursiniame darbe „Korpuso detalių apdirbimo cecho vidaus tinklai ir elektros įranga“ parodoma elektros energijos kiekis sunaudojamas gamybos procese, nagrinėjama elektros...