Gamtos tema v palčinskaitės kūryboje

Lietuvių analizės
Analizė
 5
Microsoft Word 37 KB
2 puslapiai

Gamtos tema V.Palčinskaitės kūryboje

Grožinė literatūra kaip niekas kitas padeda mažiesiems pajusti ne tik“gėrio-blogio”, ”juodo-balto” egzistavimą, bet ir subtilesnes tarpines grandis, leidžia išgyventi kuo įvairesnius jausmus. Pamažu pradedama suvokti sudėtingesnes vertybes, suprasti pasaulį, bei žmogaus prieštaringumus, ugdyti vaiko vaizduotę. Juk vaikystėje, kai protas labai imlus, o širdis jautri literatūrinis išgyvenimas būna pats stipriausias. Perskaityta knyga visam laikui pasilieka mūsų atmintyje.
Žmogus,vaikystėje nepajutęs užkrečiančio knygų poveikio,būna ne jautrus,labai išsiskiriantis tarp išprusiusių. Knygelių skaitymas- tai langelis,pro kurį vaikai mato ir pažįsta pasaulį,ir pačius save. ”Vaikams rašyti labai sunku, o bet ką -mirtina nuodėmė,- sakė poetė J.Degutytė,-prasta vaikiška knyga šimteriopai daugiau žalos atneša už tokio pat lygio knygą suaugusiems”.
V.Palčinskaitė-puiki poetė,vaikų mylima ir pažįstama.Jos eilėraščiai trumpi,aiškūs ir pamokanyts.V.Palčinskaitės eilėraščiai turi nemažą vidinio išgyvenimo dinamikos-tai vaiko gebėjimas širdimi jausti viską,kas yra aplink,jo noras prakalbinti, pasirūpinti, pagailėti. Būtent V.Palčinskaitės eilėraščiai ir atskleidžia- gamtos ir vaiko ryšį, ir santykius.

V.Palčinskaitės eilėraščio “Rugys” analizė

Pagrindinė šio eilėraščio mintis- palyginimas gamtos ir žmogaus santykiuose. Norima parodyti, kad ne tik žmonės rūpinasi vieni kitais, tačiau ir gamta. Ji taip pat turi rūpintis silpnesniais ir tais, kuriems reikia pagalbos.
Pirmasis įspūdis perskaičius eilėraštį- šiluma ir “nusiteikimas” laukiant pavasario. Eilėraštyje gausu deminutyvų:rugelis,žemelė, spindulėlis, pavasarėlis. Šie mažybiniai, maloniniai žodeliai eilėraštį paverčia spalvingesniu ir žaismingesniu. Eilėraštyje daug personifikuojama, vaizdams suteikiami...