Gamta ir žmogus

Lietuvių rašiniai
Rašinys
 5
Microsoft Word 36 KB
2 puslapiai

Rasinys apie gamta. Rasinys apie gamta. Ko gamtoje iesko zmogus rasinys. Ko gamtoje iesko zmogus rasinys. Gamta ir zmogus rasinys. Gamta ir zmogus rasinys. Ko zmogus iesko gamtoje. Ko zmogus iesko gamtoje.

GAMTA IR ŽMOGUS


Jau nuo seno žmogaus santykis su gamta labai glaudus : žmogus neišskiria savęs iš gamtinės aplinkos, jis jautė ryšį su gamtos objektais, naudojosi visais jos suteikiamais privalumais : maistas, gyvenamasis būstas, rūbai. Aplinkiniai daiktai buvo suvokiami kaip kažkas nežemiško, žmogų suprasti gamta buvo laikoma šventa, o medžiai, akmenys, kalnai, upės, ežerai – gamtoje veikiančios dieviškosios galios, nuo kurių priklauso žmogaus buitis. Buvo garbinami gamtos objektai, tarp jų ir medžiai. Jiems teikė ypatingą reikšmę, nes juos laikė dievybių buveine auka įsikūnijimu . Žemyna laikyta vaisingumo dievybe, žemės ir motina, teisingumo vykdytoja, namų ir laukų globėja. Žemynos kultą skatino tikėjimas žemės ir dangaus sąjunga. Žinių apie pagoniškąją lietuvių religiją randame jau pirmosiose lietuviškose knygose – Martyno Mažvydo “Katekizmas”.
Ekologijos sąvoka į mūsų vartoseną atėjo palyginti neseniai – vos prieš kelis dešimtmečius. Žmonių ryšys, santykis su gyvenamąją aplinka per amžius suformavo jų dorovines nuostatas – etninis kultūros dalį. Pagaulus požiūris į gamtą skatino mūsų protėvius rūpintis jos objektais, juos tausoti. Kaip būtų gerai, jei šių laikų žmogus įstengtų susigrąžinti bent dalelę pasaulio šventumo jausmo! Bet deja dabar žmonės per daug reikalauja iš gamtos. Statumos gamyklos, fabrikai, naikinami miškai, gyvūnai.
Žmogus naikina gamtą, gyvybę, o greit ir pats žmonių, kurie susirūpino gamtos likimu.
Visame pasaulyje jie steigia “Žaliųjų” judėjimus, organizacijas. Lietuvoje taip pat yra visuomeninė aplinkosaugos organizacija - “Lietuvos Žaliųjų judėjimas”. Žaliesiems” rūpi ateitis, todėl jie perspėja apie neatsakingas žmogaus veiklos pasekmes, ieško žmogaus ir aplinkos darnos. Šiuo metu Lietuvoje yra 4 valstybiniai, 5 nacionaliniai rezervai, 30 regioninių parkų, 265...