Galimybės palengvinti mokinių adaptacija 5 klasėje

Referatas
 5
Microsoft Word 54 KB
5 puslapiai

Adaptacija 5klaseje. Adaptacija 5klaseje.

Įvadas

Pradėję lankyti mokyklą vaikai susiduria su jų įpročių neatitinkančiais reikalavimais ir naujomis veiklos sąlygomis, kurios sukelia prieštaravimus. Kai kurios šeimos nesugeba išspręsti atsiradusių problemų, todėl iškyla būtinumas ieškoti sprendimų, kurie palengvintų pirmokų adaptavimąsi. Apie tai byloja ir pradinės mokyklos mokytojų patyrimas bei visuomenėje ( visų pirma šeimose ) įsigalėjusi nuomonė apie mokinių ( ypač pirmokų ) ugdymo reikšmingumą, sudėtingumą bei aktualumą.
Pereinamasis laikotarpis iš pradinės į pagrindinę mokyklą daugumai mokinių ne visada yra sklandus ir sėkmingas. Psichologiškai silpnesniems mokiniams perėjimas į penktąją klasę gali sukelti neigiama požiūrį į mokyklą ir mokymąsi, o tai gali turėti įtakos ne tik vaiko pažangumui, bet ir jo psichikai ar vystymuisi.
Edukologai teigia, kad penkta klasė yra viena iš kritinių mokymosi sutrikimų taškų. Šiuo laikotarpiu susiduriama su mokinių nenoru mokytis, gali išriškėti jų nepakankamos žinios, nesugebėjimas mokytis naujomis sąlygomis. Nenorintis mokytis mokiniai dažniau už kitus atsiduria gatvėje. Dažniausia mokyklos nelankymo priežastis – mokinių nenoras mokytis. Mokiniai nepatenkinti mikykline veikla, nes sunku mokytis, per didelis kruvis, nuovargis ar nesidomina dėstomais dalykais. Penktoje klasėje vyksta mokinių adaptacija : jiems reikia prisitaikyti prie naujos mokymo organizavimo sistemos, prie naujų pedagogų bei jų darbo stiliaus.
Paaiškėjo, kad penktoje klasėje mokinių savijauta keičiasi, nes pasikeičia draugai, mokytojai, be to, nauja aplinka, dalykinė, kabinetinė sistema. Todėl akivaizdu, kad penktųjų klasių mokiniams būtina pagalba adaptuojantis.

Asmenybės raidai ypač svarbios pirmos dienos mokykloje, kai kuriami nauji santykiai su bendraamžiais ir suaugusiais. Kiekvienas vaikas turi suvokti naujus jam keliamus uždavinius ir savo vietą mokyklos gyvenime, išmokti aktyviai dalyvauti klasės ir mokyklos bendruomenės veikloje, bendrauti su bendraamžiais ir mokytojais, kad patirtų sėkmę ir pasitenkinimą. Šalia pirmos klasės mokinių visada yra supratinga ir globojanti mokytoja, kuri organizuoja vaikų veiklą, jų socialinius santykius, skatina aktyvumą, darbingumą ir taip sušvelnina adaptacinio periodo sunkumus.
Perėjus į pagrindinę mokyklą, mokymasis darosi sudėtingesnis, pasikeičia ne tik vaiko psichosocialinė aplinka, bet ir mokymosi sąlygos. Penktos klasės ugdytinis – dar vaikas, ką tik palikęs pradinę mokyklą ir patekęs į jam mažai pažįstamą ugdymo aplinką, kur jį veikia gausus naujų pedagogų būrys, dažnai keliantis griežtus ir gana skirtingus dalykinius...