Gabiųjų vaikų poreikiai

Referatas
 5
Microsoft Word 57 KB
5 puslapiai

Referatai apie vaiku poreikius. Referatai apie vaiku poreikius.

TURINYS

Įvadas2psl.
Specialieji gabiųjų vaikų poreikiai2psl.
Gabiems vaikams mokykloje kylantys sunkumai3psl.
Mokytojams kylantys sunkumai ugdant gabius vaikus5psl.
Mokytojo vaidmuo ugdant gabų vaiką6psl.
Išvados7psl.
Naudota literatūra8psl.

Įvadas

Gerai būti gabiam, o dar geriau – talentingam. Vargu ar daug kas imtų dėl to ginčytis. Tačiau bent kiek pamąsčius gali kilti abejonių, ar taip jau puiku būti „ne tokiam kaip visi“. Ypač jei tavo gabumai dar tik skleidžiasi, jei ne visi juos nori pripažinti.
Kas tie gabieji?. Klasėje sumaištį keliantis mokinys gali būti kaip tik tas - gabusis. Jis maištauja, nes jam nuobodu. Ilgą laiką buvo manoma, kad talentingiems vaikams reikia to paties, ką gauna visi kiti, tiktai daugiau. Anaiptol, - jiems reikia visai kitokių dalykų.Gabumai būna skirtingi: intelektiniai, akademiniai, kūrybiniai, meniniai, organizaciniai ir pan. Talentingi vaikai paprastai yra smalsūs, savarankiški, linkę pirmauti. Jų gera atmintis ir subtilus humoro jausmas, platus žodynas ir laki vaizduotė. Jie kalba aistringai, mėgsta bendrauti su vyresniaisiais, domisi pasaulio problemomis ir kelia sau aukštus tikslus. Gabieji geba įžvelgti reiškinių ryšius, apibendrinti, daryti išvadas, rasti daug alternatyvių sprendimo būdų. Jų idėjos dažnai netradicinės ir pasielgia jie dažnusyk netikėtai.Gabieji, kūrybingieji vaikai gali daryti nuostabiausių dalykų, tačiau jiems reikia padėti, jų gabumus būtina lavinti. Tokių vaikų poreikiai ypatingi.

Specialieji gabiųjų vaikų poreikiai

Kad ir kaip keistai atrodytų, gabūs vaikai, kaip ir neįgalieji, neretai pavadinami specialiųjų poreikių vaikais. Ypatingus jų poreikius lemia aukštesnio lygio gebėjimas analizuoti, susitelkti, greitai išmokti ir kt. Aplinkos vaidmuo gabumų plėtotei šiuo metu laikomas labai svarbiu. Taigi, kad galėtų sėkmingai atsiskleisti, gabieji vaikai bent jau turi turėti galimybių greitai sukaupti bazinę informaciją ir toliau plėsti žinių lauką, nuodugniau studijuoti pasirinktąją sritį, daryti tyrimus ir pan. Todėl jų mokytojai įprastus mokymo organizavimo metodus turėtų keisti naujais. Tačiau jiems ne visada pakanka motyvacijos ir kompetencijos.
Na, galbūt mokytojai nenori papildomai dirbti po pamokų ar rengti „sutraukto“ kurso dėstymo planų. Tiesa, jei pamokoje būtų mažiau mokinių (kai kuriems išėjus, tarkim, į biblioteką), darbas jiems tik palengvėtų…
Galima įžvelgti tendenciją, kad tiek mokytojai, tiek moksleiviai pageidauja, jog darbui su gabiais vaikais būtų skiriama papildomų lėšų, pageidauja geresnio mokyklų aprūpinimo ugdymo priemonėmis, bet atsargiai vertina...