Froidas ir fromas

Referatas
 5
Microsoft Word 71 KB
7 puslapiai

Z.Froidas ir Ė.Fromas
Psichologija – mokslas apie žmogaus elgesį ir mentalinus procesus. Tai mokslas, tiriantis psichinius reiškinius, jų kilmę, raidą, reiškimosi formas ir mechanizmus. Psichologija siekia atsakyti į aibę klausimų, susijusių su žmogumi. Psichologija – mokslas apie sielą.
Asmenybės psichologija, tyrinėdama individus nori išsiaiškinti, kas jie yra, kaip tokiais tapo, kodėl jie elgiasi būtent taip, o ne kitaip. Asmenybės teorija atlieka dvi funkcijas – paaiškina ir numato elgesį. Šio mokslo tikslas yra suprasti žmogaus individualybę. Dauguma asmenybės teoretikų pripažįsta, kad žmonės – biosocialiniai organizmai, tačiau skirtingai vertina vieno ar kito aspekto reikšmę bei jų tarpusavio sąveikos pobūdį. Asmenybės tyrinėjimas yra siekis suprasti ir paaiškinti žmogaus minčių, jausmų ir elgesio suderintumą, pasikartojamumą, patikimai aprašyti ir adekvačiai paaiškinti individualius žmonių skirtumus. Skirtingos teorijos skirtingai mato pagrindines asmenybės determinantes. Tačiau kiekvieną asmenybės teoriją galima apibūdinti pagal jos požiūrį į žmogų. Kiekvienas reiškinys, faktas interpretuojamas tam tikru požiūriu. Psichologas individualiai pasirenka kokio požiūrio laikytis.
Jei kritiškai vertintumėme, psichologija – spėjimų mokslas, susidedantis iš hipotezių, kurias nuolatos reikia tikrinti tikrovėje. Teorijos teisingomis gali būti laikomos tol, kol nėra paneigiamos.
Vientisą ir išsamiausią žmogaus asmenybės teoriją – psichoanalizės teoriją – XXa. pradžioje sukūrė Z.Froidas (S.Freud). Ją išvystė K.Jungas (K.G.Jung), A.Adleris (A.Adler), K.Horni (K.Horney), H.Salivanas (H.S.Sullivan) ir Ė.Fromas(E.Fromm).
Froido darbai pateikė savo laikmečiui naują asmenybės supratimą. Šios teorijos pagrindas – neįsisąmoninti seksualiniai ir agresyvūs instinktai.
Z.Froidas (1856-1939) – austrų psichiatras ir psichologas, sukūręs individo psichoseksualinio vystymosi teoriją, pasiūlęs laisvųjų asosiacijų metodą laikyti psichoanalitinės teorijos pagrindu. Žmogus dažnai nežino tikrųjų savo siekių ir norų. Kad išsiaiškintų slaptus siekius, Froidas sukūrė šį laisvųjų asociacijų metodą.
Psichoanalizė pagrįsta dviem pagrindinėmis hipotezėmis. Pirmosios esmė ta, kad kiekvienas psichologinis reiškinys turi konkrečią priežastį. Froidas įrodynėjo, kad sapnų turinys yra sąlygojamas nesąmoningų žmogaus impulsų ir norų.
Kalbos, rašymo, atminties klaidas Froidas laikė ne atsitiktiniais nesusipratimais, o neįsisąmonintų siekių ir troškimų liudijimu. Z.Froido knygoje “Kasdienio gyvenimo psichopatologija” visą tai atskliedžiama.
Neretai būna, kad užmirštame vardus,...