Fridrichas ratzelas

Referatas
 5
Microsoft Word 42 KB
3 puslapiai

Geopolitikos referatas. Geopolitikos referatas.

Rašydamas šį rašto darbą turėjau vieną tikslą - tai buvo noras supažindinti skaitytojus su ,vadinamuoju, geopolitikos mokslo tėvu, švedų geopolitiku – Fridrichu Ratzelu. Kodėl aš pasirinkau būtent šią temą? Atsakymas būtų paprastas, tai norėjimas kuo daugiau sužinoti, bei pateikti naujos informacijos apie geopolitikos mokslo pradininką, pačias pirmąsias idėjas, susipažinti su pirmųjų geopolitikų darbais.
Fridrichas Ratzelas (1844-1904) gali būti laikomas geopolitikos mokslo “tėvu”. Nors jis pats šio termino savo veikaluose dar nenaudojo. Savo darbuose jis rašė apie “politinę geografiją”. Jo pagrindinės darbas išleistas 1897m. taip ir vadinasi “Politinė geografija” (“Politische geographie”). Tai kas atsispindės jo veikaluose, pradeda aiškėti jau studijuojant Karlsrue Politechnikos universitete, kur jis lankė geologijos, paleontologijos ir zoologijos kursus. Savo studijas baigė Heidelberge, kur jam dėstė profesorius Hegelis. Ratzelo pasaulėžiūra buvo paremta evoliucionizmu ir darvinizmu, ir galiausiai glaudžiai susijusi su biologija. Po to jis daug keliauja po Europą ir Šiaurės Ameriką, tai jam suteikia daug neįkainojamų etnologinių žinių jo studijoms.
1882m. Štutgarte, yra išleidžiamas jo veikalas “Antropogeografija” (“Antropogegraphie”), kuriame jis suformuluoja pagrindines idėjas:tai tautų evoliucionavimo ir demografijos ryšį su geografiniais rodikliais, reljefo poveikį kultūrai, politinei santvarkai ir t.t. Tačiau pagrindiniu jo veikalu yra laikoma ”Politinė geografija”.
Valstybę Fridrichas Ratzelas įsivaizduoja, kaip gyvą, besivystantį organizmą. Savo darbe jis teigia, kad dirva yra pagrindinis ir nepakeičiamas veiksnys, kuris įtakoja tautos interesus. Istorijos vystymasis yra apribotas tos dirvos ir pačios teritorijos. Po to dėstoma evoliucionavimo išvada apie tai, kad “valstybė yra gyvas organizmas”, bet tas organizmas yra įleidęs savo šaknis į dirvą. Valstybė susidaro iš teritorijos reljefo ir jos dydžio bei tautos mentaliteto. Tokiu būdu valstybės vystymesi atsispindi objektyvios geografinės priežastys ir subjektyvios- bendras tautos suvokimas, išreiškiamas per valstybės vykdomą politiką. Normalia valstybe...