Fps programavimo pvz 10 kl programa

Referatas
 5
Microsoft Word 39 KB
3 puslapiai

Referatas pvz. Referatas pvz.

1. program Suma;
var a, b, c, d, sum : real;
begin
WriteLn('įveskite pirmąjį skaičių');
Readln(a);
WriteLn('įveskite antrąjį skaičių');
Readln(b);
WriteLn('įveskite trečiąjį skaičių');
Readln(c);
WriteLn('įveskite ketvirtąjį skaičių');
Readln(d);
sum := a + b + c + d;
WriteLn('gauta suma yra ', sum :6:2);
ReadLn;
end.

2. program Sandauga;
var a, b, c, d, sand : real;
begin
WriteLn('įveskite pirmąjį skaičių');
Readln(a);
WriteLn('įveskite antrąjį skaičių');
Readln(b);
WriteLn('įveskite trečiąjį skaičių');
Readln(c);
WriteLn('įveskite ketvirtąjį skaičių');
Readln(d);
sand := a * b * c * d;
WriteLn('gauta sandauga yra ', sand :6:2);
ReadLn;
end.

3. program Skirtumas;
var a, b, c, d, skirt : integer;
begin
WriteLn('iveskite pirmaji skaièiu');
Readln(a);
WriteLn('iveskite antrajá skaièiu');
Readln(b);
WriteLn('iveskite treciajá skaièiø');
Readln(c);
WriteLn('iveskite ketvirtajá skaièiø');
Readln(d);
Skirt := a - b - c - d;
WriteLn('gauta skirtumas yra ', skirt);
ReadLn;
end.

4. program Vidurkis;
var a, b, c, d, vid : real;
begin
WriteLn('įveskite pirmąjį skaičių');
Readln(a);
WriteLn('įveskite antrąjį skaičių');
Readln(b);
WriteLn('įveskite trečiąjį skaičių');
Readln(c);
WriteLn('įveskite ketvirtąjį skaičių');
Readln(d);
vid := (a + b + c + d) / 4;
WriteLn('skaiciu vidurkis yra ', vid :6:2);
Readln
end.

5. program suma_ir_sandauga;
var a, b, c, d, sum, san: integer;
begin
WriteLn('įveskite pirmąjį skaičių');
Readln(a);
WriteLn('įveskite antrąjį skaičių');
Readln(b);
WriteLn('įveskite trečiąjį skaičių');
Readln(c);
WriteLn('įveskite ketvirtąjį skaičių');
Readln(d);
sum:= a + b + c + d;
san:= a * b * c * d;
WriteLn('gauta suma yra ', sum);
WriteLn('gauta sandauga yra ', san);
ReadLn
end.

6. program apskritimo_ilgis;
var r, ilg : real;
begin
WriteLn('įveskite spinduli');
Readln(r);
ilg := pi * 2 * r;
WriteLn('gauta suma yra ', ilg :6:2);
ReadLn
end.

7. program...