Formulės dokumentas

Fizikos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 111 KB
13 puslapiai

Mechanika

Kūno nueitas kelias yra ilgis trajektorijos, kuria juda kūnas. Kūno poslinkiu vadinama kryptinė tiesės atkarpa, jungianti pradinę kūno padėtį su jo galine padėtimi. Poslinkis yra vektorinis dydis, todėl remiantis poslinkiu nustatytas greitis ir pagreitis taip pat yra vektoriniai dydžiai.
Poslinkio modulis atitinka atstumo sąvoką.
Tiesiaeigis judėjimas – toks judėjimas, kai judėjimo trajektorija yra tiesė.
Tolyginio tiesiaeigio judėjimo greičio vektoriusČia v – greitis, ΔS – kūno nueitas kelias, Δt – judėjimo laikas.
Trajektorija, kelias, poslinkis ir greitis yra reliatyvūs, priklauso nuo ataskaitos sistemos. Tačiau pagreitis yra vienodas ataskaitos sistemose, kurios juda viena kitos atžvilgiu tiesiai ir tolygiai.
Nagrinėjant reliatyvųjį kūnų judėjimą dviejų ataskaitos sistemų atžvilgiu, naudojamos vektorinės poslinkių ir greičių sudėties formulė

Reikia įsidėmėti, kad s ir v – kūno poslinkis ir greitis nejudančios ataskaitos sistemos atžvilgiu, s1 ir v1 – judančios ataskaitos sistemos atžvilgiu, s2 ir v2 – judančios ataskaitos sistemos poslinkis ir greitis nejudančios sistemos atžvilgiu.
Tolygiai kintamas judėjimas – toks judėjimas, kai kūno greitis per lygius laiko tarpus pakinta vienodai. Tiesiaeigio tolygiai kintamo judėjimo greičio ir poslinkio vektorinės lygtys yra

Čia v – greitis, v0 – pradinis greitis, a – pagreitis, t – laikas.

Pagreitis – fizikinis dydis apibūdinantis greičio kitimo spartą. Pagreitis žymimas a.

Čia a – pagreitis, v0 – pradinis grietis, v – galinis greitis, t – laikas.Laisvojo kritimo dėsniai:
1.Laisvasis kūnų kritimas yra tolygiai greitėjantis judėjimas.
2.Laisvo kritimo pagreitis nepriklauso nuo kūno masės.
3.Visų kūnų laisvojo kritimo pagreitis vienodas ir lygus 9,8 m/s2.
Laisvojo kritimo pagreitis žymimas raide g.

Čia v – greitis, g – laisvojo kritimo pagreitis, t – laikas, h – pakilimo aukštis.

Kūnas nukrinta ant žemės tuo pačiu greičiu, kokiu buvo mestas. Kildamas ir krisdamas kūnas kiekvieną trajektorijos tašką praskrieją to paties didumo greičiu. Kilimo iki kokio nors aukščio ir kritimo iš to paties aukščio laikas vienodas.
Judėjimo nepriklausomumo dėsnis - atskiri kūno judėjimai(pvz., horizontalus ir vertikalus) neturi įtakos vienas kitam.

vs=v0cosα

Čia vs – horizontalus kūno greitis, v0 – kūno greitis kampu i horizontą, cosα – kampas tarp horizontalios linijos ir greičio krypties.
vh=v0sinα

Čia vh – vertikalus kūno greitis, v0 – kūno greitis kampu...