Formaldehidas

Aplinkos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 68 KB
7 puslapiai

FORMALDEHIDAS

ĮVADAS

Mokslinėje literatūroje skelbiama vis daugiau duo¬menų apie egzistuojantį priklausomumą tarp kenks¬mingų aplinkos veiksnių ir žmonių sveikatos. Nau¬dojant šiuolaikinius epidemiologinius tyrimo metodus, siekiama nustatyti, kokia dalis ligų populiacijoje gali kilti dėl gyvenamosios aplinkos užterštumo .Į kenksmingą aplinkos poveikį jautriausiai reaguoja labiausiai pažeidžiamos populiacijos grupės: nėščios moterys, kūdikiai, vaikai, kuriems, esant palyginti ne¬didelėms teršalų dozėms, sukeliami sveikatos sutri¬kimai.
Pasaulinė sveikatos organizacija išskiria penkias aplinkos veiksnių grupes, turinčias įtakos sveikatai. Didžiausias dėmesys skiriamas cheminiams veiks¬niams. Tačiau tik mažos dalies cheminių medžiagų naudojamų pramonėje ir buityje, poveikis organizmui ištirtas. Tarp orą teršiančių cheminiųmedžiagų, kurios gali būti susijusios su reprodukcinių funkcijų sutri¬kimu, yra minimi švinas, formaldehidas, policikliniai aromatiniai angliavandeniliai, tirpikliai, chloruoti ang¬lia vandeniliai. Tarptautinė Vėžio Tyrimų Agentūra (IARC), neseniai atlikusi tyrimus, iš pradžių priėjo išvados, jog tikėtina, kad formaldehidas yra kancerogeninis, tačiau vėliau žodį "tikėtina" iš šios formuluotės išbraukė. Anot IARC, šie įrodymai dar labiau pasitvirtino atlikus naujus tyrimus su žmonėmis, kurių darbas susijęs su formaldehidu. Sveikatos apsaugos ekspertų nuomone, IARC susirūpinimo negalima nepaisyti, kadangi formaldehidas plačiai naudojamas baldų, plastikinių apdailos medžiagų, presuotos medienos, izoliacinių medžiagų gamyboje bei įeina į šių medžiagų sudėtį. Nedideliais kiekiais ši medžiaga yra randama tirpikliuose bei dezinfekcinėse medžiagose.
Čarlis Frazjė (Charles Frazier), Virdžinijos Politechnikos instituto Medienos ir Miškų fakulteto profesorius, teigia, kad statybose naudojama fanera dažniausiai turi fenolio-formaldehido dervų, kurių emisija į aplinką yra daug trumpesnė palyginti su karbamido formaldehido derva, kuri naudojama kaip jungiamoji priemonė drožlių plokščių gamybai ir namų izoliacijai.
"Nepriklausomai nuo medžiagos, formaldehidas lieka formaldehidu. Vienintelis klausimas - ar pavojingų medžiagų emisija į atmosferą bus ilgalaikė?",- teigia Č.Frazjė. Profesorius taip pat pridūrė, kad duomenys, naudoti šiems tyrimams, galėjo būti šiek tiek pasenę. Jis įsitikinęs, kad šiuolaikinės technologijos yra labiau pažengusios ir pasižymi mažesne nuodingų medžiagų emisija.
Vis dėlto, IARC išvados paskatino gamybininkus ieškoti alternatyvių formaldehidui.medžiagų. Viena kompanija jau pradėjo siūlyti stiklo pluošto izoliacinę...