Fobijos

Referatas
 5
Microsoft Word 51 KB
5 puslapiai

Fobijos referatas. Fobijos referatas.

tvermes_desniai_pagal_Piaget
Įvadas(
J. Piaget (1896-1980)- kognityvinės psichologijos perspektyvos
autorius. Jis sukūrė intelektinio vystymosi teoriją. Jo nuomone pažintiniai
procesai ir mąstymo raida yra ne tiek pastiprinimo iš aplinkos rezultatas
ar išmoktų dalykų kiekio atspindys, bet daugiau priklauso nuo kokybiškai
pasikeitusių vaiko sugebėjimų. Piaget išskyrė sensomotorinį intelektą (nuo
gimimo iki 2 metų), kurio dėka vaikas jau sugeba išskirti save iš kitų
objektų, pastebi ryšį tarp veiksmo ir jo pasekmių, suvokia , kad daiktai
egzistuoja ir tada, kai jų nematai. Vaikas aplinkai pažinti naudoja jutimus
ir motorinius sugebėjimus. Laikotarpis nuo dvejų iki septynerių metų
amžiaus yra ikioperacinė intelekto vystymosi stadija. Vaikas kalba ir mąsto
egocentriškai, nesugeba suprasti kito žmogaus suvokimo, objektus
klasifikuoja pagal vieną požymį, spalvą. Pasauliui pažinti naudoja
simbolinį mąstymą ir kalbą. 7-11 metų vaikai jau išmoksta logiškai mąstyti,
suvokia masę, svorį, klasifikuoja objektus pagal kelis požymius. Šis etapas
vadinamas konkrečių operacijų intelekto stadija. 12 metų vaikas pasiekia
formalių operacijų intelekto stadiją, būdingą ir suaugusiems. Jie sugeba
kelti hipotezes, logiškai ir abstrakčiai mąstyti, prognozuoti, dažnai
pervertina savo sugebėjimus.
Piaget domisi tais atvejais, kai mąstant sukuriamas naujo elgesio
būdas, mažiau analizuoja motyvus ir elgesio pasekmes, dėmesio centre-
kiekvieno žmogaus aktyvus mąstymas. Taip pat tiria tokius psichinius
procesus kaip suvokimas, atmintis, mąstymas, sprendimų priėmimas, problemų
sprendimas ir kitus. Pagrindiniais psichiniais procesais, lemiančiais vaiko
pažintinę raidą, Piaget laiko adaptaciją (kadangi nauja patirtis suteikia
papildomos informacijos, žmogus adaptuoja savo mąstymą, kad galėtų priimti
naujas mintis, tai prisitaikymas), asimiliaciją (tai naujos probleminės
situacijos įjungimas į kitas situacijas, kurias vaikas jau gali išspręsti
nekeisdamas jau turimų veiksmo schemų), akomodaciją (turimų schemų
pakeitimas naujam uždaviniui spręsti) ir vyraujantį principą – pusiausvyrą
( tai toks asimiliacijos ir akomodacijos tarpusavio santykis, kuris įgalina
adaptaciją).
Šis kognityvinės teorijos atstovas sukūrė klinikinį tyrimo metodą-
naują psichinių reiškinių tyrimo būdą, leidžiantį atskleisti kokybines
vaiko mąstymo ypatybes, jis įrodė, kad vaikui būdinga ypatinga mąstymo
logika, kuri kokybiškai skiriasi nuo suaugusiojo logikos. Šiuo klinikiniu
metodu tiriami ne simptomai, o procesai lemiantys simptomų atsiradimą.
Klinikinio metodo...