Fiziologija

Referatas
 5
Microsoft Word 74 KB
8 puslapiai

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS
SVEIKATOS MOKSLŲ FAKULTETAS
BIOFIZIKOS KATEDRA


Autonominė nervų sistema
Referatas

KLAIPĖDA, 2006

TURINYS
ĮVADAS 3
1 AKIES SANDARA 4
2 ŽMOGAUS AKIES DIOPTRINIS APARATAS 9
1.1.1. 2.1 Dioptrinis aparatas 9
1.1.2. 2.2 Laužiamoji galia ir židinio nuotolis 10
1.1.3. 2.3 Akomodacija 11
1.1.4. 2.4 Vaizdo apdorojimas tinklainėje 12
1.1.5. 2.5 Fotonų ir rodopsino sąveika 14
1.1.6. 2.6 Regos takai 15
3 AKIŲ LIGOS 17
IŠVADOS 20
LITERATŪRA 21

PAVEIKSLĖLIŲ TURINYS
1 pav. 1Akies sandara 4
1 pav. 2 Akies obuolio raumenys 8
1 pav. 3 Žmogaus akies dioptrinis aparatas ir pagrindiniai taškai 10
1 pav. 4Akomodacija ir akomodacijos plotis 12
1 pav. 5Tinklainėje informacija perduodama vertikaliais ir horizontaliais kanalais 13
1 pav. 6Rodopsino lokalizacija ir struktūra 14
1 pav. 7Rodopsino membranų Na+ laidumas 15
1 pav. 8Regėjimo kanalų mechanizmas 16
1 pav. 9Sferiniai refrakcijos sutrikimai ir jų korekcija 17
LENTELIŲ TURINYS
1 lentelė. 1Akies rodikliai 11

ĮVADAS
Regos sistema, kuriai priklauso akis ir jos neuroniniai ryšiai, pateikia greitą, labia jautrų ir platų aplinkos erdvinį (trimatį) suvokimą: nuo betarpės artumos iki begalybės. Akis yra svarbiausias porinis jutimo organas, regos analizatoriaus dalis, kuri priima iš aplinkos daugiausia informacijos. Jos pagalba žmogus orientuojasi aplinkoje, pažįsta pasaulį, mokosi. Regos organo veikla paremta šviesos, spalvos, formos, dydžio ir kitų požymių analize. Jos adekvatus dirgiklis yra šviesos fotonai, kuriuos dioptrinis aparatas fokusuoja į abiejų akių tinklainę, o fotoreceptoriai paverčia elektriniais signalais.
Regos organą sudaro akies obuolys su akies priediniais organais. Akies obuolyje priimami tam tikro ilgio šviesos bangų dirgikliai. Tai šviesos elektromagnetinės bangos, kurių ilgis yra nuo 400 iki 700 nm. Regai priskiriamas regimasis nervas, kuriuo nerviniai impulsai sklinda į nervinius regos centrus galvos smegenyse. Regos analizavimo centrai yra vidurinėse ir tarpinėse smegenyse bei galvos smegenų žievės pakaušinėje skiltyje.
Akių ir galvos judesiai išplečia greitai suvokiamos aplinkos vaizdą.
Referato tikslas – pateikti žmogaus regėjimo organo akies sandarą, veikimo principus, ir trūkumus.
Referato uždaviniai:
aptarti vieną svarbiausių žmogaus jutimo organo akies morfologiją
1. aptarti sudedamąsias akies dalis
2. pateikti regos dioptrines ypatybes
3. nurodyti regos sutrikimus.

1 AKIES SANDARA
Regėjimo organas guli kaukolės akiduobėje. Jis susideda iš periferijoje esančio akies obuolio su regėjimo nervu ir iš pagalbinio aparato,...