Fizinis aktyvumas1

 5
Microsoft Word 101 KB
12 puslapiai

Turinys
1 FIZINIO AKTYVUMO SVARBA ŽMOGAUS ORGANIZMUI 2
1.1 FIZINIO AKTYVUMO SĄVOKA 2
1.2 FIZINIO AKTYVUMO KAITA IR JO LYGIAI 2
1.3 JUDĖJIMAS MOKINIO LAIKO BIUDŽETE 3
1.4 SANTYKIS TARP MATEMATINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ FIZINIO AKTYVUMO IR MATEMATINIŲ SUGEBĖJIMŲ 5
1.5 HIPOKINEZIJA IR MOKINIŲ SVEIKATOS POKYČIAI 5
2 FIZINIO AKTYVUMO FORMOS 6
2.1 KAI KURIOS FIZINIO AKTYVUMO FORMOS 6
2.2 KŪNO KULTŪROS PAMOKA – VIENA IŠ FIZINIO AKTYVUMO FORMŲ 6
3 FIZINIS AKTYVUMAS, JO REIKŠMĖ ŽMOGAUS GYVENIME 7
3.1 FIZINIO AKTYVUMO BŪTINUMAS 7
3.2 FIZINIŲ PRATIMŲ ĮTAKA ŽMOGAUS ORGANIZMUI 9
3.3 FIZINIS AKTYVUMAS IR SVEIKATA 10
4 MOKSLEIVIŲ POŽIŪRIS Į FIZINĮ AKTYVUMĄ 11
4.1 NEPAMOKINIO MOKSLEIVIŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAI 11
4.2 FIZINIO AKTYVUMO PRIKLAUSOMYBĖ NUO MOKINIŲ AMŽIAUS 12
5 IŠVADA: 13
6 LITERATŪRA: 14


Kūno kultūra – Svarbi asmens ir visuomenės bendrosios kūlturos dalis, glaudžiai susijusi su kitomis kultūros sritimis, ypač su sveikatos stiprinimu ir sportu. Ji padeda siekti asmens fizinės, psichinės ir dvasinės darnos, t.y. stiprina įvairaus amžiaus žmonių sveikatą“.
Šį referatą norėčiau paskirti X-XII klasių jaunuoliams ir merginoms
1 Fizinio aktyvumo svarba žmogaus organizmui
1.1 Fizinio aktyvumo sąvoka
Žmogaus augimas ir vystymasis priklauso nuo kasdieninio fizinio aktyvumo. Darbe, buityje, poilsiaujant ar sportuojant žmogus atlieka įvairius judesius. Tų judesių sumą, atliktą per tam tikrą laiko vienetą, galima vadinti fiziniu aktyvumu.
Žmogaus fizinis aktyvumas yra susijęs su amžiumi, lytimi, medžiagų apykaita ir energijos išeikvojimu bei kitais veiksniais. Fizinis aktyvumas – tai skeleto bei raumenų sukeliami kūno judesiai, kuriems atlikti suvartojama kur kas daugiau energijos nei ramybės būsenoje. Žmogaus fizinis aktyvumas – tai kryptinga individo veikla, gerinanti fizines galias, kurios būtinos norint pasiekti ir išlaikyti aukštą sveikatos ir fizinio išsivystymo lygį.
Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrųjų programų projektuose nurodoma, kad mokiniai turi būti skatinami sąmoningai rinktis tinkamiausias fizinio aktyvumo formas, atsižvelgiant į savo interesus bei polinkius, amžių, savo fizinio išsivystymo lygį, sveikatos būklę.
Kiekvieno žmogaus natūralus poreikis fiziniam aktyvumui yra skirtingas. Per mažas arba per didelis fizinis aktyvumas, ypač augančiam ir besivystančiam organizmui, yra žalingas.
Nepakankamas fizinis aktyvumas vadinamas hipokineze. Literatūroje dažnai vartojamas ir kitas terminas – hipodinamija. Jo reikšmė šiek tiek kita, nes hipodinamija parodo dėl hipokinezės sumažėjusią raumenų jėga (gr. Hypo – po, apačioje,...