Fizika

Turinys. Mechaniniai svyravimai. Laisvieji svyravimai. Slopinamieji svyravimai. Priverstiniai svyravimai. Rezonansas. Autosvyravimai. Harmoniniai svyravimai. Matematinė svyruoklė. Lygtys aprašančios mechaninius svyravimus. Mechaninės bangos. Skersinės ir išilginės mechaninės bangos. Koherentines bangos. Bangų interferencija. Hiuigenso principas. Bangų atspindžio dėsnis. Bangų ...
Fizika,  Referatai,  15 psl.
2011 06 25
...
Fizika,  Referatai,  2 psl.
2011 06 25
Kauno ?vyturio? vidurinė mokykla. Radioktyvumas. Biologinis radiacinis poveikis. Fizikos referatas. Atliko gerda arlauskaitė 10b. Vertino fizikos mokytoja. Rima visockienė. Kaunas. Turinys. Įvadas. Černobilio atominės elektrinės. Avarija. Jei įvyko avarija ignalinos atominėje. Elektrinėje. Kaip elgtis išgirdus civilinės saugos. Signalą. Gamtiniai radiacijos. Šaltiniai. Radonas. ...
Fizika,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
. ELEKTRINĖS LIETUVOJE . SAVARANKIŠKAS DARBAS NR . Vilnius . Įvadas . Gyvenime yra dalykų prie kurių esame pripratę su kuriais taip susijusi mūsų veikla kad jų dingimas ar praradimas būtų pasaulio pabaiga . Pamėginkime įsivaizduoti bent minutėlei gyvenimą be elektros . Žmonija nežino ir neturi patogesnės higieniškesnės ir universalesnės energijos kaip elektros energija . Ją ...
Fizika,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas????????????????????????. 2 pusl. Kas tie puslaidininkiai???????????????2 pusl. Puslaidininkių savybės???????????????2 pusl. Laidumo juosta??????????????????. ?3 pusl. Puslaidininkių laidumas?????????????. ?3 pusl. Puslaidininkių priemaišinis. Elektrinis laidumas?????????????????. 5 pusl. Puslaidininkių priklausomybė. Nuo temperatūros??????????????????. 6 pusl. ...
Fizika,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
. Lauko tranzistoriai . Lauko tranzistoriai valdomi elektriniu lauku . Lau-ko tranzistoriuose išėjimo srovė teka kanalukuris gali būti N arba P tipo . Kadangi srovės srautas su-sideda iš vienos rūšies krūvininkų – elektronų N kanalo tipo tranzistoriuose ir skylių P kanalo tipo tranzistoriuoselauko tranzistoriai priskiriami prie unipoliariųjų tranzistorių . Lauko tranzistoriai ...
Fizika,  Referatai,  11 psl.
2011 06 25
Seras izaokas niutonas isaac newton. Izaokas niutonas gimė 1643 m. Sausio 4 d. Woolsthorpe o mirė 1727 metų kovo 31 d. Kensingtone. Niutonas gimė po savo tėvo mirties ir augo kartu su savo motina bei senele. Jis lankė paprastą kaimo vėliau lotynų kalbos mokyklą kaimyniniame miestelyje. Izaoko dėdė klebonas pastebėjo kad izaokas turi neeilinių gabumų – nuo mažens jis daug ...
Fizika,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
. Staklių stovai ir kreipiančiosios . Stovas-bazinė staklių detalė ir gali būti vientisas arba sudarytas iš kelių sudėtinių dalių ir ant jo yra montuojami visi judami ir nepaslankūs staklių mechanizmai . Tas stovas iki remonto turi užtikrinti visų ant jo mechanizmų teisingą tarpusavio padėtį dirbant visais numatytais darbo rėžimais dėl to turi būti tiksli ir nekintanti ...
Fizika,  Konspektai,  8 psl.
2011 06 25
. Įvadas . Akys yra vieni iš svarbiausių jutimo organų . Jos būtinos kiekvienam žmogui ar gyvūnui . Jos suteikia informaciją apie įvairius daiktus aplinką . Regėjimas padeda žmogui šiame pasaulyje leidžia legviau judėti legviau tirti aplinką suteikia pasitikėjimo savimi . Tai vienas iš sudėtingiausių bet kurio žinduolio organas . Jis turi savo paskirį . Kiekviena sudedamoji ...
Fizika,  Referatai,  12 psl.
2011 06 25
Projektinis darbas. ?alternatyvioji energija?. Saulės energija. Saulės galybė. Tik truputį daugiau kaip per 8 minutes saulės spinduliai nuskrieję 150 milijonų kilometrų pasiekia žemės paviršių. Didžiąją dalį saulės spindulių sudaro trumposios bangų ilgis 03 - 30 mm elektromagnetinės bangos. Apie 35 proc. Šios energijos žemė atspindi atgal į kosmosą o likusioji dalis ...
Fizika,  Referatai,  19 psl.
2011 06 25
Turinys. Anotacija. Įvadas. Uzduoties analizė. Parengtinis skaičiavimasir sandaros schemos sudarymas. Tranzistorių parinkimas. Tarpinio dažnio trakto selektyviosios sistemos parinkimas. Elektrinės schemos pakopų skaičiavimas. Įėjimo grandinės skaičiavimas. Heterodino kontūro elementų skaičiavimas. Paskaičiuoto imtuvo parametrų atitikimas užduoties reikalavimams. Išvados. ...
Fizika,  Kursiniai darbai,  7 psl.
2011 06 25
Turinys. Turinys. Įvadas. 3 masės matavimo priemonės. Ilgio matavimo priemonės. Laiko matavimo priemonės. Temperatūros matavimo priemonės. Elektrinių matmenų matavimo priemonės. Slėgio matavimo priemonės. Apibendrinimas. Naudotos literatūros sąrašas. Įvadas. Jau nuo seno žmonės ieškojo būdų kaip išmatuoti įvairius dydžius pvz. Atstumą masę ar pan. Matavimo vienetus jie ...
Fizika,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
...
Fizika,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Turinys. Testai. Mechanika i var. Mechanika ii var. Molekulinė fizika i var. Molekulinė fizika ii var. Elektrodinamika i var. Elektrodinamika ii var. Testas svyravimai ir bangos i var. Testas svyravimai ir bangos ii var. Mechanikos testų atsakymai. Molekulinės fizikos testų atsakymai. Molekulinės fizikos testų atsakymai. Svyravimai ir bangos testų atsakymai. Testai. Artėjant pavasariui o ...
Fizika,  Testai,  7 psl.
2011 06 25
. draudžiama važiuoti per iešmus kai . a atvykimo ir išvykimo keliuose smailė ištrupėjusi 250 mm . b smailė atsitraukusi nuo rėminio bėgio 5mm . c a ir b atsakymai teisingi . Kengė turi garantuoti smailės prigulimą prie rėminio bėgio . Didesnis tarpelis neleistinas kaip . a 5mm . b 4mm . c 3mm . Iešmai įjungti į elektrinę centralizaciją . a turi turėti uždegamąsias rodykles ...
Fizika,  Testai,  55 psl.
2011 06 25