Firmos veiklos aprasas

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 57 KB
5 puslapiai

Turinys

Įvadas……………………………………………………………………2
1. Reklamos agentūros “Advista” trumpas aprašas…………………….…3
2. “Advistos” pagrindiniai konkurentai…………………………….…4
3. Reklamos užsakovai…………………………………………………5
4. Pagrindinės darbuotojų funkcijos…………………………………….…6
5. Firmos reklamos produktai……………………………………………7
6. Reklamos kūrimo technologijos………………………………………7
7. Reklamos žinutė……………………………………………………….8
8. Tinklinis planavimas……………………………………………………8
9. Reklamos planas…………………………………………………………8
10. Reklamos produktų, projektų archyvavimas………………………9
Išvados………………………………………………………………….…10
Literatūros sąrašas………………………………………………………11

Įvadas

Organizacija yra apibrėžiama kaip žmonių bendrija ar grupė, sąmoningai derinanti pastangas siekiant bendro tikslo. Organizacijos sėkmingam egzistavimui yra būtinas nuolatinis vartotojo poreikis vartoti organizacijos gaminamą produktą. Tai sudaro sąlygas nuolat atnaujinti, o kartu ir tobulinti darbo procesą. Svarbią vietą organizacijos sėkmingame veikime užima darbo padalijimas, koordinavimas, derinimas. Šiuos veiksmus dažniausiai koordinuoja vadybininkas. Didelę įtaką organizacijos veiklai taip pat turi ir joje dirbantys žmonės. Jeigu jie yra kvalifikuoti ir profesionalai, tai organizacijos veikla bus efektyvi.
Organizaciją apibrėžia veiklos mąstai, valdymo struktūra, personalo profesinė sudėtis, o taip pat ir pasiskirstymas pagrindiniuose tiesiogiai produktą darančiuose padaliniuose. Šie faktoriai yra svarbūs tuo, kad nuo jų priklauso produkto gamybos procesas, kuris ir sąlygoja veiklos sėkmingumą [1].
Darbe nagrinėjama reklamos agentūros “Advista” ypatybės: organizacijos sėkmingo funkcionavimo priežastys, veiklos mąstai, personalas.
Reklamos agentūra “Advista” neužsiima labai plačios specializacijos veikla, o specializuojasi poroje krypčių: reklamoje bei prekyboje kompiuteriais. Neplati specializacija leidžia geriau įsigilinti į veiklos sritį, efektyviau organizuoti gaminamo produkto gamybos procesą.
Reklamos agentūros “Advista” personalas yra gana mažas, bet tai nėra kliūtis sėkmingai veiklai, nes personalas yra gana jaunas, imlus inovacijoms, gebantis pateikti naujas idėjas ir atrasti geriausias technologijas...