Finansų valdymas

Referatas
 5
Microsoft Word 87 KB
10 puslapiai

Finansu valdymas referatas. Finansu valdymas referatas.

Turinys

Įvadas

.2
1. Kas yra finansų valdymas? 3
1.1 Finansų valdymo esmė ir funkcijos
1.2 Finansų valdymo tikslas

1.3 Finansų sistemos apžvalga ir finansų rinkos

2. Finansimės ataskaitos ir jų turinys
2.1 Sąskaitų balansų lentelė

2.2 Pelno ir pinigų srautų ataskaita

3. Trumpalaikio turto ir skolų finansinis valdymas
3.1 Pinigų finansinis valdymas

3.2 Finansinis prognozavimas

3.3 Trupalaikio turto valdymas

3.4 Trumpalaikio turto finansavimas

4. Ilgalaikio turto ir nuosavybės finansinis valdymas
4.1 Ilgalaikio turto finansinis valdymas

4.2 Investicinių projektų įvertinimo būdai

4.3 Nuosavybės kaštai

4.4 Dividendų politika

Išvados


Literatūros sąrašas

Įvadas

Rinkos sąlygomis įmonių finansų valdyms nulemia veklos sekmę. Ilgainiui
mūsų įmonių finansų tvarkytojai, nepasikliau-dami savo patyrimu ir
intuicija, darydami finansinius sprendi-mus analizuos turto, nuosavybės (1
akcijos) uždirbamą pelną, nuosavybės struktūrą, pelno "kokybę" ir kitus
veiklą apibūdi-nančius rodiklius. Be abejo, analizei, sprendimams teks
naudo-tis rinkos šalyse pripažintomis metodikomis. Tačiau gyvenimas nestovi
vietoje ir per paskutiniuosius du dešimtmečius finansų teorijos labai
sumodernėjo. Darant finansinį sprendimą jau nebe taip svarbi yra
retrospektyvi analizė. Svarbiau yra rizika ir būsimi pinigų srautai.
Įmonių finansai yra finansų sistemos sudėtinė dalys. Jie pinigine
forma apibūdina ekonominius santykius, atsirandan-čius pagrindinių ir
apyvartinių lėšų apytakos, produkcijos, darbų ir paslaugų gamybos bei
realizacijos, jų piniginių išteklių sudarymo ir panaudojimo procese. Taigi
įmonių finansai apibūdina jų gamybinės-komercinės veiklos finansinę pusę.
Teigiama, jog visoje finansų sistemoje įmonių finansų vaidmuo yra
svarbiausias. Butent įmonių-gamybos, transporto, statybos, komercijos,
prekybos ir panašių rūšių - ūkinės-komercinės veiklos procese yra
sukuriamas bendrasis vidinis produktas. O jį skirstant yra formuojami
centralizuoti piniginių lėšų fondai. Tai yra nemaža dalis įmonių pelno ar
pajamų ar išlaidų yra sumokama į nacionalinį biudžetą ir valstybinio
socialinio draudimo biudžetą.

1.Kas yra finansų valdymas?

1.1 Finansų valdymo esmė ir funkcijos

Norint suvokti, kas yra finansų valdymas pirmiausiai, reikė-tų
suprasti šios sąvokos ir "finansų" skirtingumą. Finansai - tai finansų
rinkos. Tačiau konkrečios įmonės finansų tvarkytojas negali būti atsiestas
nuo finansų rinkų. Jis veikia...