Finansinės atskaitomybės parengimas ir vadovo atsakomybė

 5
Microsoft Word 150 KB
19 puslapiai

Apgaulingas ir aplaidus apskaitos tvarkymas kursinis darbas. Imoniu vadovo atsakomybe referatas. Finansines atskaitomybes darbai. Apgaulingas ir aplaidus apskaitos tvarkymas kursinis darbas. Imoniu vadovo atsakomybe referatas. Finansines atskaitomybes darbai.

Turinys

Įvadas 3
1.Metinės finansinės atskaitomybės parengimas ir vadovo atsakomybė 4
2.Metinės finansinės atskaitomybės struktūra 5
2.1.Įmonės apskaitos politika 5
2.2.Balansas 6
2.3.Pelno (nuostolio) ataskaita 6
2.4.Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita 7
2.5.Pinigų srautų ataskaita 8
2.6.Paaiškinamasis raštas 8
3.Kokią naudingą informaciją teikia finansinė atskaitomybė 9
3.1.Finansinės atskaitomybės duomenų analizė 10
4.Metinė ataskaita kaip įvaizdžio formavimo priemonė 11
4.1.Aprašomoji dalis 12
4.2.MDA analizė 13
4.3.Finansinė dalis 13
4.4.Dizainas – įmonės vizitinė kortelė 13
4.5.Metinė ataskaita – efektyvi komunikacijos priemonė 14
5.Įmonės vadovo statusas ir materialinė atsakomybė 15
5.1.Įmonės vadovo atsakomybės ribos 16
6.Administracinė ir baudžiamoji atsakomybė už buhalterinės apskaitos tvarkymą 18
6.1.Aplaidus įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas 19
6.2.Apskaitos duomenų neišsaugojimas 19
6.3.Apgaulingas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas 20
6.4.Atsakomybės subjektai 21
7. Atskaitomybės parengimas ir vadovo atsakomybė Vilniaus miškų urėdijoje 23
Išvados 25
Naudotos literatūros sąrašas 26
Priedai 27

Įvadas

Rengiant finansinę atskaitomybę svarbu ne tik suvokti apskaitos objektų esmę, bet ir suprasti pačios apskaitos sąvoką. Buhalterinę apskaitą supanti itin sudėtinga ir nuolat kintanti aplinka formuoja poreikius apskaitos informacijai, apskaitai, jos vedimo metodams bei procedūroms. Keičiantis apskaitą formuojančiai aplinkai, neišvengiamai turi keistis ir apskaita, jos prioritetai netgi apskaitos darbuotojų ir verslininkų mąstymo būdas. Apskaitos metamorfozės – jos virsmo iš pasyvios ūkinių procesų registravimo priemonės aktyvia sudedamąja ūkinių procesų dalimi – verčia geriau suprasti buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės teiginius. Tai sudaro visas prielaidas tinkamam apskaitos duomenų panaudojimui viduje – gauti sprendimams priimti būtiną informaciją, kuri savo ruožtu padės pasiekti aukščiausią įmonėje gaunamo pelno lygį.
Taip pat labai svarbu suvokti apskaitos ir jos teikiamos informacijos svarbą ir įtaką momentiniams valdymo sprendimams. Apskaitos principų realizavimas praktinėje veikloje – sudaro visas prielaidas sėkmingam įmonės darbui. Įmonė, siekdama sėkmingo darbo, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, apskaitos metodais ir taisyklėmis, skirtomis ūkio subjekto apskaitai tvarkyti ir finansinei atskaitomybei sudaryti bei pateikti. Ūkio subjekto vadovas pasirenka apskaitos politiką ir ją įgyvendina, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas,...