Finansai1

Konspektas
 5
Microsoft Word 125 KB
16 puslapiai

FINANSAI

TURINYS

1 tema. Finansų esmė ir vaidmuo
1.1. Finansų mokslo objektas

Finansai yra viena iš ekonominių kategorijų. Ekonominė kategorija – tai abstrakcija, išreiškianti ekonominius santykius, susiklostančius visuomenėje, turinčius bendrų bruožų ir objektyviai egzistuojančius (jie yra nepriklausomai nuo to, ar mes juos tiriame, ar ne). Ekonominė kategorija – žmonių susitarimas tam tikrus santykius išskirti, sistematizuoti ir vienaip ar kitaip pavadinti. Mes kalbame apie ekonominę kategoriją “finansai”. kuriai giminingos tokios kategorijos kaip pinigai, kainos, kreditas ir pan.
Finansai – tai sistema piniginių santykių, išreiškiančių nacionalinio produkto paskirstymą ir perskirstymą sudarant ir panaudojant piniginius fondus. Šią kategorija tiria mokslas, kuris taip pat vadinamas finansai. Tačiau reikia įsidėmėti, kad finansai – pirma kategorija, o tik paskui – mokslas.
Tarptautinių žodžių žodynuose sąvoka “finansai” pateikiama įvairiai, pvz., taip: “finansai [pranc. finance Pagrindinis finansų bruožas, atskiriantis juos nuo kitų prekinių – piniginių santykių, yra tas, kad jie negrindžiami ekvivalentiniais mainais. Pvz., valstybė renka mokesčius – mokesčių mokėtojams ji ekvivalentiškos vertės paslaugų neteikia; valstybė skiria įmonei dotacijas – priešpriešinio ekvivalentiško prekių ar paslaugų kiekio nereikalauja; privati įmonė gautas įplaukas paskirsto į vidinius fondus – čia jokio priešpriešinio vertės judėjimo nėra.
Finansų mokslo objektas yra:
• Aukščiau apibrėžti santykiai;
• Formos, kuriomis tie santykiai pasireiškia;
• Žmonių veiksmai, kuriais šie santykiai reguliuojami ir realizuojami.
Taigi, ir Finansų teorijos kurso tikslai yra:
• Supažindinti su tuo, kokie santykiai yra finansiniai;
• Apibrėžti sąvokas, parodyti, kaip jos atspindi realius santykius, parodyti tų sąvokų tarpusavio ryšį, istorinę kilmę;
• Panagrinėti formas, kuriomis finansiniai santykiai pasireiškia.
Galutinis disciplinos tikslas - paruošti studentus tolesnei konkrečiai finansų analizei, praktiniam manipuliavimui finansiniais instrumentais ir pan.

1.2. Finansų kilmė

Valstybė atsirado dėl žmonių poreikio koordinuoti daugelio žmonių veiksmus. Pirmykštės...