Filosofijos paskaitų

Konspektas
 5
Microsoft Word 298 KB
43 puslapiai

TURINYS

Pratarmė 5
PIRMAS SKYRIUS 6
Filosofija – kas tai? 6
Filosofijos savitumas ir esmė 6
1.1 Kas yra filosofija? 7
1.2 Filosofijos prigimtis. Filosofinė būsena. 14
1.3 Filosofijos struktūra ir problematika 20
1.4 Filosofija ir kultūra. 23
1.5 Filosofija ir mokslas 26
1.6 Filosofija ir religija 30
ANTRAS SKYRIUS 35
Filosofijos kilmė. Antikinės filosofijos ištakos 35
2.1 Mitologinė pasaulėjauta 36
2.2 Mileto gamtos filosofija. Mileto mokykla. 40
2.3 Klasikinės graikų filosofijos tradicijos 46
TREČIAS SKYRIUS 55
Būties problema. Būties vienovė 55
3.1. Būties problemos susiformavimas 56
3.2. Būtis ir Nebūtis. Nebūties pradas 62
3.3. Erdvės ir laiko problema 65
3.4. Judėjimo problema 74
KETVIRTAS SKYRIUS 81
Pažinimo problema. Gnoseologija 81
4.1. Pažinimo šaltinio prasmė 81
4.2. Racionalizmo ir empirizmo ginčas 86
4.3. Determinizmo problema. Tikrovės dėsningumas 98
4.4. Tiesos problema. Tiesos klausimo ypatingumas 102
4.5. Naujas metafizinis požiūris į tiesą 107
PENKTAS SKYRIUS 112
Sąmonės problema. Sąmonė ir būtis 112
5.1. Sąmonės mįslingumas 112
5.2 SĄMONĖS IRACIONALUMAS. PASĄMONĖ 117
ŠEŠTAS SKYRIUS 125
6.1. Rytų filosofinės išminties takais 125
Priedai 134
Trumpas sąvokų žodynėlis 153
Cituojama literatūra 157

Viršelyje Rafaelio freskos ,,Atėnų mokykla“ (apie 1510) fragmentas

Nemanykite esą nekviesti svečiai išminčių puotoje. Sėskitės į jums skirtą vietą. Ir tuomet, susidūrę akis į akį su nuostabiais visų laikų ir tautų poetų mokslininkų, filosofų bei istorikų kūriniais, įvertinsite savo sugebėjimus, ir jums atsivers nauji, platūs, neregėti horizontai.

A.Francas
Pratarmė

Gyvendamas žmogus paprastai nepastebi, kaip kasdienybė įtraukia į savo sūkurį. Jos verpete nekyla jokių abejonių, stebėjimasis pasauliu kažkur pranyksta – tiesiog džiaugiamės šia akimirka, šia diena. Tačiau mes gyvendami visuomet esame įvairiose situacijose. Jos keičiasi, nebepasikartoja; esama tokių, kurias vokiečių filosofas Karlas Jaspersas vadina ribinėmis situacijomis. Tai tokios situacijos, kurių mes negalime nei išvengti, nei pakeisti: kančia, kova, kaltė ir mirtis. Atsidūręs neįprastoje padėtyje, žmogus tarsi prabunda. Kažkas viduje mums sako, kad gyvenimas – didžiulė paslaptis. Pasaulis yra mįslingas ir mistiškas, nėra savaime suprantamas. Ribinėje situacijoje žmogus aštriai pajunta, jog jis nėra savosios būties šaltinis.
Savo patyrimo pasaulį žmogus išgyvena ne kaip savaime suprantamą, o kaip nuostabą keliantį dalyką. Jis nustebęs klausia, „kas yra mane supančio...