Filosofijos konspektai

Romantizmo meno filosofija. Gimė vokietijoje. Jienos romantikai – panestetinių idėjų skleidėjai jiems aukščiausia vertybėbūties forma – meninė kūryba. Žym. Atstovas – frydrichas šlėgelis. Tai nebuvo individuali filosofija judėjimas jungė keletą mastytojų. Romantizmo filosofijos pagrindinė idėja – meninio pasaulio suvokimo perkėlimas į filosofijos sritį bandymas ...
Filosofija,  Konspektai,  13 psl.
2011 06 25
Fenomeenologijos egzamino klausimai. Galutinis variantas. Pastabos apie husserliškojo fenomenologijos projekto ypatumus. Bendras fenomenologinės filosofijos tikslų apibūdinimas tie kuriems apskritai rūpi kas yra filosofija ir kokią vietą jos kontekste galėtų įgyti fenomenologija rekomenduočiau g. Deleuze ir f. Guattari darbą ?quest-ce que la philosophie? paris. A pamatinė husserlio ...
Filosofija,  Konspektai,  35 psl.
2011 06 25
Filosofija būna. Gamtamokslinėapie gamta. Humanistinėapie žmogų. Atstovaiplatonasaristotelissokratas. Kilmė. Filosof. Mastymas pradejo bresti daugiau kaip pries 5 tukst. M. Atsakymo paieska jau ir yra filosofavimasfilosof. Zmogus atsirado 3-jose zemes rutulio vietose. Kinijojeindijoje ir graikojoje. Cia buvo laisve ir demokratija kurie netrukde zmogaus laisves. Filosof-yra mokslų pradas ...
Filosofija,  Konspektai,  4 psl.
2011 06 25
Platoną tenka laikyti pirmuoju ir vienu iš didžiausią poveikį pasaulio filosofijos raidai turėjusių ontoetikų t. Y. Tokių etikos teoretikų kurie mano kad gėris grožis tiesa teisingumas ir kitos etikos sąvokos bei kategorijos nėra vien tik žmogui visuomenei būdingos dorinės vertybės orientacijos bet ir visam pasauliui kosmosui universumui. Platono idėjų pasaulis neprimena ...
Filosofija,  Konspektai,  1 psl.
2011 06 25
I tema. Filosofijos atsiradimas ir jos esmė. Atsiradimo geografija priežastys raidos etapai. Etimologinė sąvokos filosofija prasmė. Sąvokų filosofija ir filosofavimas prasmė. Sąvoka ?fijosofija? ir ?filosofavimas? viename sakinyje nėra tautologija nes jos sutampa tik iš dalies. Jų panašumas ir skirtumas reiškiasi kaip tarkime sąvokų ? dėsningumas?ir ?dėsnis? arba?dorovė? ir ...
Filosofija,  Konspektai,  35 psl.
2011 06 25
Filosofija ir menas visuma ir grožis. Menas yra laisvas ir komunikatyvus. Skiriama poezija muzika vaizduojamasis architektūra skulptūra tapyba ir vaidybinis teatras filmas šokis menai. Meno kūrinys – turinio ir medžiagos išraiškos vienovė. Mene dvasingumas pasireiškia per juslumą. T. Akvinietis ?gražu yra tas kas pamačius patinka?. I. Kantas ??aš suvokiu objektą ir sprendžiu ...
Filosofija,  Konspektai,  2 psl.
2011 06 25
Buvo manoma kad visi ilgiai ir pločiai gali būti bendramačiai. Va. Pr. Kr. Atrasta kad kvadrato įstrižainė neturi bendro mato su kraštine. Nebendramačiai dydžiai apskritimo l ir d kvadrato ir apskritimo apie jį apibrėžto plotai. Krizių pabaiga – 370 m. Pr. Kr. Tai siejama su eudoksu graikas. Sukurti nauji skaičiai – iracionalūs proto nesuvokiami. Antroji krizė – matematinės ...
Filosofija,  Konspektai,  12 psl.
2011 06 25
...
Filosofija,  Konspektai,  47 psl.
2011 06 25
Filosofijos kilmė ir prasmė. Ištakos - mitologinėje kultūroje. Mituose - fantastiniai arba poetiniai mąstymai. Mituose buvo aiškinama pasaulio kilmė pasaulio ir žmogaus santykiai. Kas yra pasaulis - chaosas ar tvarkinga visuma ir kur yra žmogaus vieta šiame pasaulyje. Atsakymai į klausimus atitiko pirmykščio žmogaus patirtį. Aiškinant buvo remiamasi analogija. Gamta ir pasaulis - ...
Filosofija,  Konspektai,  10 psl.
2011 06 25
...
Filosofija,  Konspektai,  68 psl.
2011 06 25
...
Filosofija,  Konspektai,  4 psl.
2011 06 25
Metafizikos ?substancija? ir hėgelio ?dvasia?. Meta-fizika – tai kas orientuota anapus fizikos. Aristoteliui fizika – mokslas apie judėjimą spekuliatyvaus judėjimo – juslinio pasaulio ontologinio turinio esmės – apmąstymas. Heraklitas paskelbė judėjimas – absoliuti ontologinė realybė parmenidas sokratas aristotelis kovojo su šia nuostata. Kur rasti stabilų pažinimo objektą ...
Filosofija,  Konspektai,  1 psl.
2011 06 25
...
Filosofija,  Konspektai,  9 psl.
2011 06 25
Naujųjų amžių filosofija. Džonas lokas 1632 – 1704. Tai pirmas rimtas dekarto oponentas iš empirikų. Jo pažiūros artimesnės 18 amžiui nei 17 amžiui. Jis oksfordo universiteto auklėtinis dėstytojas tutorius. Užsiiminėjo diplomatinėmis misijomis. Domėjosi teologija bažnyčios ir valstybės santykiu. Studijavo mediciną. Buvo vyriausybės narys. Visada rasdavo laiko ...
Filosofija,  Konspektai,  22 psl.
2011 06 25
Kuo naujųjų amžių mokslui buvo galilei tuo naujųjų amžių filosofijai descartesas. Patikimo metodo paieškas sujungęs su metafizine spekuliacija jis sukūrė naujo tipo filosofiją. Todėl naujojo filosofijos etapo pradžią įprasta sieti su descarteso iškilimu xvii a. Pirmoje pusėje. Gyvenimas. Renė descartesas arba des cartes lotyniškai cartesius gyveno 1596-1650 metais. Gimė ...
Filosofija,  Konspektai,  10 psl.
2011 06 25