Filosofija

Valios laisvė. Įvadas. Ar yra valios laisvė. Vienoje senovinėje maldoje sakoma ?dieve duok man jėgų savo gyvenime pakeisti tai ką galiu pakeisti duok man vyriškumo priimti tai kas ne mano valioje pakeisti ir duok man išminties atskirti vieną nuo kito?. Kam būtent savo gyvenime mes galime daryti įtaką ar pakanka mums skirtos veiksmų laisvės tam kad keistume savo gyvenimą ir ...
Filosofija,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Estetika yra filosofijos šaka kuri nagrinėja estetinių reiškinių savitumą ir aiškina jų esmę bei reikšmę. Toks apibrėžimas yra formalaus pobūdžio jis tik nurodo kad estetika yra savarankiškas mokslas turįs savitą objektą. Šis objektas yra viskas kam priskiriama estetinė vertė. Estetikos sričiai priklauso visų pirma meno kūriniai. Estetinę vertę gali turėti ir visokie ...
Filosofija,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Asmuo ir masė. Žmonija. Žmogus ir gamta. Žmogus ir kultūra. Žmogaus socializacija. Žmogus ir visuomenė. Išvados. Literatūra. Įvadas. Kad žmogus yra visuomeninė būtybė ryškino jau graikai kurie pirmieji ėmėsi racionaliai suvokti pasaulį ir žmogų. Aristotelio žodžiais pirmuosiuose jo ?politikos? puslapiuose visuomeniškumas priklauso žmogaus būčiai taip ...
Filosofija,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
Vestuvių papročiai. Pagal papročių ir tradicijų gausumą galime spręsti kad į vedybas lietuviai visuomet žiūrėjo labai rimtai. Tai pats svarbiausias gyvenimo žingsnis. Vedybų ryšys buvo nesuardomas – jį galėjo nutraukti tik mirtis. Tai nereiškia kad visų vedusiųjų gyvenimas buvo toks laimingas kaip pasakose. Tai liudija ir daugybė dainų apie ištekėjusias moters vargus ...
Filosofija,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Blezas paskalis?prancūzų mąstytojas. Jaunystėje jis gilinosi į tiksliuosius mokslus sukonstravo pirmąją skaičiavimo mašiną. Tikslieji mokslai?teigė paskalis savo apmąstymuose?svetimi žmogaus prigimčiai. Jie nepaaiškina žmogui kokia yra jo vieta pasaulyje neatsako į ramybės neduodančius moralinius klausimus. Žmogaus paslaptis paskalį jaudino labiau negu pasaulio slėpiniai. ...
Filosofija,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Turinys. Turinys. Įvadas. Pareigos etika. Laisvė ir etika. Literatūros sąrašas. Įvadas. Etika yra viena iš seniausių filosofijos disciplinų. Nuo trišimtųjų metų prieš mūsų erą kai etika buvo pripažinta kaip vieną svarbiausių tyrinėjimo sričių iki pat šių dienų susidomėjimas ja ir pamąstymai apie ją nemažėja. Skirtingais laikais etikos problemas sprendė tokie ...
Filosofija,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
...
Filosofija,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Žmogaus sąmonė. 4-. Individuali pasąmonė. Žvelgianti į pasąmonę. 6-. Pasąmoninis sąmonės pagrindas. 8-. Savimonė. 10. Išvados. Literatūros sąrašas. Įvadas. Šios temos tikslas išanalizuoti žmogaus psichikos atsiradimą. Sąmonėpasąmonė savimonė. Nors žmogaus jutimų atminties išmokimo emocijų temperamento ir kai kurie kiti reiškiniai turi panašumų ...
Filosofija,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Idealistinis požiūris. Marksizmas kaip kančios filosofija. Kančios filosofija. Išvados. Literatūros sąrašas. Įvadas. Žmogus – kenčianti būtybė. Atrodo kad ir kiek visko turėtų vis tiek. Negali išsivaduoti nuo skausmo. Žmogus kenčia nes suvokia savo ribotumą. Jam visada kažko trūksta norisi kažko dar. Priklausomai nuo kiekvieno. Žmogaus yra ieškoma ...
Filosofija,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
...
Filosofija,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Įvadas. Tiesos problema yra labai įdomus ir diskutuotinas klausimas daugeliui filosofų. Iš vienos pusės galima manyti kad tiesa turėtų būti kažkas kas nepriklauso žmogui nejudinama stabilu. Kita vertus neginčijama kad pasaulį pažįsta žmogus. Vadinasi tiesa negali būti daiktas nes jis priklauso idėjų sferai. Tiesa gimsta egzistuoja ne kur kitur o žmogaus galvoje. Bet ne visos ...
Filosofija,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Mirties bausmė senovėje. Senovės laikais mirties bausmė dažniausiai būdavo nukryžiavimas. Nukryžiuotas žmogus mirdavo nuo išsekimo jam plyšdavo širdis arba jis uždusdavo nuo skausmo nes kojos buvo sutraiškomos geležiniu vėzdu. 519 m. Pr. Kr. Persijos karalius darijus babilone nubaudė nukryžiavimu tris tūkstančius savo politinių priešų. Jau iv a. Imperatorius konstantinas ...
Filosofija,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
...
Filosofija,  Rašiniai,  1 psl.
2011 06 25
Moralė ir etika. Etikos objektas problematika tyrimo bodai svarbiausios distinkcijos. Etiška neetiška moralu amoralu. Kasdienėje kalboje sąvokos etiška ir moralu neetiška amoralu dažniausiai yra vartojamos pakaitomis nediferencijuojant kalbame apie moralų ar etišką asmenį ar veiksmą. Kita vertus dažnai kalbame apie etikos kodeksus tačiau tik retkarčiais užsimename apie moralės ...
Filosofija,  Referatai,  16 psl.
2011 06 25
Turinys. Įžanga. Nyčė – prieštaringos epochos žvaigždė. Moralinės filosofijos kritika. Nyčės moralės. Nyčės filosofijos įvertinimas. Jasperso heidegerio kaufmano nehamaso interpretacija. Šliogeris apie nyčės antifilosofiją. Pabaiga. Literatūros sąrašas. Įžanga. ?filosofuodami žmonės visais laikais ieškojo kuo labiau pamatuoto argumentuoto kuo tikresnio mintinio ...
Filosofija,  Referatai,  10 psl.
2011 06 25