Filosofija ir religija

Konspektas
 5
Microsoft Word 31 KB
1 puslapis

Filosofija ir religija

• Religija visuomet apibrėžtas, t.y. konkretus ir realus santykis tarp žmogaus ir galutinio prasmės pagrindo (Dievo, Absoliuto, Šventybės).
• Religija kaip mokymas
Filosofijos užduotis – egzistencinis nuskaidrinimas (savojo “Aš”), orientavimasis pasaulyje (pasaulio interpretacija, nukreipta į supratimą), transcendavimas (egzistencijos ir pasaulio peržengimas link Dievo). (K.Jaspersas). I.Kantas pažinimą siejo su sielos, pasaulio ir Dievo idėjomis.
Religijos ir filosofijos skirtumas: filosofija – proto mokslas. Filosofija atmeta teiginius, kurie negali būti pateikti vien iš grynojo proto pozicijų. Mokslinė – sisteminė religinio tikėjimo refleksija – teologija (iš vienos pusės jai svarbūs pagalbiniai mokslai (kalbos interpretacija, egzegezė), iš kitos pusės ji įsitikina, kad dieviškasis prasmės pagrindas apsireiškia ir patiriamas pats iš savęs, tas judesys nėra žmogaus kontroliuojamas dalykas. Tai Absoliutas, neišmatuojama paslaptis, viršijanti žmogaus protą. Dievo apsireiškimą liudija mitai, tradicijos, knygos. Tikėjimas yra malonė, Dievo dovana, buvimas išrinktu. “Ir ką gi jis turi, ko nebūtum gavęs?” (1l. Korintiečiams 4) Dievas, kaip prasmės pagrindas, religijoje atlieka judesį, filosofinėje pozicijoje žmogus veržiasi į Dievą. Religijos požiūriu žmogiškoji praktika susijusi su malonės problema.
Filosofija ir religija – du kamienai iš tų pačių...