Filosofai

Konspektas
 5
Microsoft Word 173 KB
23 puslapiai

Filosofijos esmė 1
Senovės graikų filosofijos mokyklos 1
Pitagoro filosofijos mokykla 2
Demokrito atomistinis mokymas apie būtinumą ir atsitiktinumą 2
Platono dialogų problematika 2
Platono mokymas apie idėjas 2
Idealios valstybės terija 3
Aristotelis 3
Stoiko etika 3
Epikūro etika 4
Viduramžių filosofijos teocentrizmas 4
Esmės ir egzistencijos kategorijos 4
Tomo Akviniečio scholastinė etika 5
Viduramžių scholastikos filosofija 5
Viduramžių filosofijos požiūris į gamtą ir žmogų 5
Sielos ir kūno problema 5
Humanizmas 6
Renesanso žmogaus supratimas 6
Panteizmas renesanso natur filosofijoje 6
Koperniko ir Bruno heliocentristinė teorija 7
Galilėjaus mokslinė veikla ir jos filosofinė reikšmė 7
Galilėjaus metodologija 7
Niutono mokslinių atradimų filosofinė reikšmė 8
18a Prancūzijos šviečiamoji filosofija 9
Ruso filosofija 9
Lametri filosofija 10
Kanto moralės teorija 10
NYČĖS FILOSOFIJA 11
Anapus gėrio ir blogio 11

Filosofijos esmė
Filosofija (sen. Graik.) – išminties meilė. Iki 16 a. visi mokslai – filosofija. Pirmasis – fizika. 20a pr – psichologija. Etika, estetika, logika – filosofijos sritys. Pirmasis mąstytojas, kuris panaudojo filosofijos terminą – Heraklidas. Vykdavo į keliones, parsiveždavo naujas idėjas. Filosofai turėjo savo mokyklas. Manoma, kad filosofijos terminą naudojo ir Pitagoras. Platono nuomone, filosofija – tai visumos pažinimas. Ciceronas filosofiją vadino gėrio mokytoja ir gyvenimo kelrodžiu.
Filo – tai mokslas apie gamtą, žmogų, žmonių santykius ir visa tai, kas mus supa. Filosofija nagrinėja ir tai, ko negalime patikrinti praktikoje, tačiau suvokiame protu. Filosofijoje pažįstamos ir tos tiesos, kurių negalima patikrinti. Filosofija skirstoma: materializmo, idealizmo. Vyksta ginčas, kas yra pasaulio pradas. Materialistai teigia, kad pasaulio pradas būtis, o idealistų pradas suvokiamas protu. Materialistai teigia – pradas, kas turi apčiuopiamą pradą. Idealistai – įvairios religinės koncepcijos. Filo – aiškina bendrus dėsnius, tiria teorines bei praktines žinias apie pasaulį. Kai pradėjo domėtis aplinka, suvokė, kad yra kažkas aukščiau. Teiginys, kad žmogus tik fizinis kūnas, populiarus socializmo laikotarpiu. Viduramžiais sustiprėjo filosofijos ryšys su religija. Ką vadiname materija yra tai, kas egzistuoja aplink mus, priklausomai arba nepriklausomai nuo mūsų žinių apie tai. Jeigu žmogus ko nežino, nereiškia, kad tai neegzistuoja.
Senovės graikų filosofijos mokyklos
3 Mokyklos Mileto, Pitagoro ir Elėjos. Mileto žymiausi atstovai: Talis, Anaksimandras, Anaksimenas. Talis atrado Mažojo Lokio...