Feminizmo apraiškos Lietuvoje

 5
Microsoft Word 115 KB
14 puslapiai

Feminizmas lietuvoje darbai. Feminizmas lietuvoje darbai.

Turinys

Įvadas3
1. Feminizmo teorijos 3
1.1. Feminizmo apibrėžimai3
1.2. Pagrindinės feminizmo idėjos4
1.3. Feminizmo rūšys4
1.4. Ankstyvasis feminizmas4
1.5. Feminizmas JAV5
1.6. Feminizmo augimas Europoje5
1.7. Feminizmas Lietuvoje6
2. Vyrų ir moterų nelygybė Lietuvoje. Statistinių duomenų analizė8
2.1. Moterų ir vyrų skaičius 8
2.2. Darbo jėgos aktyvumo lygis8
2.3. Darbo jėgos užimtumo lygis9
2.4. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pagal ekonomikos sektorius10
2.5. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų rezultatai10
2.6. Kandidatai į Europos Parlamentą11
2.7. Išrinkti Į Europos Parlamentą kandidatai11
3. Interviu. Lyčių diskriminacija12
3.1. Tyrimo metodika12
3.2. Interviu13
Išvados16
Literatūra17
Priedai18

1. Feminizmo teorijos
1.1. Feminizmo apibrėžimai

Feminizmą galime apibrėžti įvairiai:
Feminizmas, kaip visuomeninis judėjimas, kovojo dėl moterų emancipacijosir siekė įtvirtinti moterų veiklą.
Feminizmas – tai tikėjimas, kad moterų žinojimo, supratimo būdai yra tokie pat vertingi kaip ir vyrų, ir, kad moterys turi būti vertinamos taip pat, kaip ir vyrai.
Feminizmas – socialinis judėjimas, siekiantis lygių teisių moterims, reikalaujantis vienodo moterų ir vyrų statuso, ir laisvės apsispręsti dėl savo karjeros bei gyvenimo būdo. (ENCYCLOPEDIA BRITANICA)
Feminizmas – politinės, ekonominės ir socialinės lyčių lygybės teorija; organizuota veikla, ginanti...