Fddi ir cddi tinklai

Referatas
 5
Microsoft Word 56 KB
5 puslapiai

FDDI ir CDDI tinklai

Turinys

Įvadas 2
Žiedo topologijos tinklas FDDI 3
FDDI tinklo sandara ir komponentai. 6
Duomenų pateikimas FDDI tinkle 7
FDDI kadro struktūra 8
FDDI kadrų tipai 11
Informacijos apsikeitimo FDDI tinkluose režimas 12
Patikimumo užtikrinimas esant FDDI tinklo įrenginių gedimams 13
Sujungimų vadlymo algoritmai fiziniame FDDI lygyje 14
Technologija CDDI 14

Įvadas

Žiedo topologijos tinklas IBM Token Ring
Žiedo topologijos pavyzdžiu gali būti Token Ring technologijos tinklai. VKT, naudojantis žiedo topologiją, sujungia kompiuterius į kilpą. Daug tinklų su žiedo topologija naudoja žetono persiuntimo mechanizmą ir toks tinklas vadinamas žetono persiuntimo žiedo tinklas (token passing ring network), sutrumpintai token ring. Jis veikia kaip viena, bendrai naudojama terpė. Kuomet kompiuteris nori persiųsti duomenis, jis turi gauti leidimą. Gavęs jį, kompiuteris pilnai kontroliuoja žiedą ir daugiau negali prasidėti nė vienas siuntimas. Bitai iš siunčiančiojo kompiuterio patenka į sekantį kompiuterį, iš jo į sekantį ir taip toliau, kol grįžta atgal siuntėjui. Pav. yra iliustruojama ši koncepcija.

Bitų sklidimas, perduodant Token Ring tinklu. Išskyrus siuntėją visi kiti kompiuteriai praleidžia freimo bitus į kitą stotį. Paskyrimo vietos kompiuteris pasidaro kopiją.
Kaip matosi paveikslėlyje, visi kompiuteriai, išskyrus siuntėją, persiunčia bitus ratu. Nustatyti, ar nebuvo persiuntimo klaidos, siuntėjas gali labai paprastai - tereikia palyginti informaciją prieš siuntimą ir po persiuntimo. Kompiuteris, kuriam skirtas freimas, pasidaro jo kopiją ir persiunčia bitus ratu toliau. Priešingai Ethernet, šios topologijos tinklas nesinaudoja CSMA/CD. Yra naudojamas specialus požymis (token), kuris pasiunčiamas į tinklą, leidimo duomenų siuntimui gavimui. Šis požymis yra specialus bitų rinkinys, besiskiriantis nuo normalių duomenų freime. Užtikrinimui, kad duomenys nebūtų suprasti kaip požymis, yra naudojama speciali Token Ring technologija, naudojanti bitų įterpimą, kuri pakeičia požymį, jei jis aptinkamas duomenyse ir taip juos paruošia siuntimui. Svarbiausiai, kad tinklas žino, jog tik vienas požymis pateks į tinklą. Gavęs leidimą persiųsti tinklu vieną freimą kadrą, kompiuteris turi laukti, kol grįš požymis. Jam atėjus, kompiuteris laikinai sulaiko požymio siuntimą ir pasiunčia į jį duomenis. Jei jis turi siųsti daugiau freimų, tai reikia vėl siųsti požymį. Ši schema garantuoja teisingą tinklo pasiekimą – jei požymis apeina žiedą, kiekvienas kompiuteris turi galimybę naudotis tinklu.


Žiedo topologijos tinklas FDDI...