Fašizmas2

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 50 KB
4 puslapiai

Referatai apie dešiniuosius ir kairiuosius. Referatai apie dešiniuosius ir kairiuosius.

ĮVADAS

Šiame tekste bandysiu atskleisti fašizmo ideologijos užuomazgas šios idelogijos tikslus filosofines idejas bei isitikinimus, bandysiu pažvelgi i fašizma iš esmės kas tai per ideologija kuo ji remiasi ka propoguoja, kokius tikslus sau kelia fašistinės ideologijos atsovai. Čia atskleistos fašistines ideologijos kerojimosi priežastys ir aplinkybes, kurios tiesiogiai sietinos su tokiomis pasėkmemis kaip rasizmo buvojimas bei holokaustas t.y. didžiausio masto antisemitine veikla žmonijos istorijoje nukreipta prieš žydų tautos išnaikinima . Čia atskleista fašistinės sistemos esmė tai yra vado kultas, beatodairiškas atsidavimas vadui bei patikejimas jam visas gyvenimo sritis be jokiu išimčių bei abejoniu, taip pat pateikta medžiaga ir apie fašizmą Italijoje t.y. Mussolinio diktatūrinį valdymo modelį ir žinoma Vokietijos fašistnės ideologijos idėjinius lyderius ir patį Hitlerį kaip šios ideologijos plėtotoją absoliutų vado kulto, kaip tokio, fašistinėje ideologijoje tobulą modelį.

Fašizmas kaip ideologija

Po Pirmojo pasaulinio karo prie kitų dešiniųjų ideologijų prisidėjo fašizmas. Istorijoje fašizmas reiškėsi trimis pavidalais: kaip politinė idėja, politinis judėjimas ir valdžios sistema. Pirmuoju pavidalu fašizmas pasireiškė daugelyje pasaulio šalių įvairiomis formomis. Antruoju pavidalu fašizmas pasirodė daugelyje prieškarinės Europos valstybių. Susiformavusios politinės ir socialinės sistemos pavidalą fašizmas įgijo Italijoje ir Vokietijoje, kuriose jo šalininkai paėmė valdžią. Greta fašizmo teorijos ten atsiskleidė ir jo praktika. Galime skirti du fašistinių sistemų ir ideologijų istorijos etapus: taikos metų fašizmą ir karo metų. Pokarinės fašizmo atmainos vadinamos neofašizmu. Italų ir vokiečių fašistų idėjas ir darbus galėtume vadinti klasikiniu fašizmu. Įprotis daugelį dešiniųjų ideologijų ar sistemų vadinti fašistinėmis-klaida. Ši klaida buvo būdinga ir sovietinei Lietuvos istoriografijai: nacionalistinį autoritarinį A.Smetonos režimą ji vadino fašistine diktatūra. Daugybė tokių sąvokų, kaip parafašistinis, kavazifašizmas ir pan. tik didina sumaištį terminologijoje. Fašizmo ideologiją sudaro dvi pagrindinės elementų grupės. Pirmoji grupė- tai, ką jis teigė, ateities viziją. Iš negatyviųjų elementų vertėtų pažymėti tarptautinės taikos idėjos neigimą. Didžiausia grėsme fašistai laiko kairiųjų, pirmiausia kairiųjų revoliucionierių, ideologijas. Jų idėjinis ginčas su konservatizmu. Konservatorių legalizmas ir nenoras siekti politinio gyvenimo masiškumo nedera su fašizmo principais. Dar viena problema-fašizmas neigia kai kurių tautų teisę egzistuoti....