Fašizmas europoje

Konspektas
 5
Microsoft Word 40 KB
3 puslapiai

Fašizmo konspektas. Fašizmo konspektas.

FAŠIZMAS EUROPOJE

Didžiosios krizės poveikis fašizmo atsiradimui.

Pablogėjo žmonių ekonominės gyvenimo sąlygos, o kadangi fašistai siūlė populistines idėjas, tai žmonės jais tikėjo ir balsavo. Jie norėjo pokyčių, nes buvo nusivylę. Kaip tik didžioji krizė Hitlerį padarė potencialiu ir tikru šalies šeimininku. Tačiau net ši krizė nebūtų davusi fašizmui nei tos jėgos, nei įtakos, jei ji nebūtų tokį judėjimą atvedusi į valdžią Vokietijoje. Didžiausias nacizmo laimėjimas buvo tas, kad jis likvidavo didžiąją krizę daug efektyviau negu kuri kita vyriausybė.
Fašistai įtakingų monopolijų remiami, ekonominės krizės sąlygomis, jie 1933 laimėjo valdžią.

Fašizmo atsiradimo prielaidos.

Radikalių dešiniųjų iškilimas po Pirmojo Pasaulinio karo, be abejo, buvo atsakas į pavojų, kurį kėlė socialinė revoliucija ir darbininkų klasės valdžia apskritai, o Spalio revoliucija bei leninizmas – konkrečiai. Teiginį reikia papildyti dviem išlygom. Pirma, nepakankamai įvertinamas Pirmojo pasaulinio karo poveikis svarbiam daugiausia iš viduriniųjų ir žemesnių klasių kilusių nacionalistiškai nusiteikusių kareivių ir jaunų žmonių sluoksniui. Vadinamiesiems frontininkams lemta suvaidinti svarbiausią vaidmenį radikalių dešiniųjų judėjimų mitologijoje ir sudaryti esminę pirmų ultranacionalistinių stiprios rankos dalinių grupę. Pirmasis pasaulinis karas – tai pasaulio gyvulinimo mašina, ir tokie žmonės džiūgavo galėdami išlieti paslėptą savo gyvuliškumą. Antra išlyga yra ta, kad atsakomasis dešiniųjų smūgis skirtas ne bolševizmui, o visiems judėjimams, ypač organizuotai darbininkų klasei, kuri grasino esamai visuomenės tvarkai ar kurią galima apkaltinti jos griovimu. Tą grėsmę kėlė ne socialistinės darbininkų partijos, kurių vadovai buvo nuosaikūs, bet staigus darbininkų klasės galios, pasitikėjimo savimi ir radikalizmo didėjimas, senosioms socialistų partijoms suteikęs naujos politinės jėgos ir faktiškai jas padaręs būtinais liberalių valstybių ramsčiais. Reikia pasakyti kodėl atsakomasis dešiniųjų smūgis po Pirmojo pasaulinio karo didžiausių pergalių pasiekė fašizmo pavidalu....