Europos sajungos pletros kultura

Turizmo referatai
Referatas
Microsoft Word 73 KB
8 puslapiai

Tps://www.google.pl/. Referatai es kultura. Tps://www.google.pl/. Referatai es kultura.

TURINYS

Įvadas 3
1. Svarbiausi kriterijai naujoms narėms stojant į ES. 4
2. „Europos“ žodžio reikšmė ES pavadinime 6
3. ES šalių vaidmuo ES ir jos plėtroje 7
4. Trys „naujokės“ iš šiaurės – pirmoji ES plėtra ir plėtros problemos 9
5. „Neutralų prisijungimas“ – trečioji ES plėtra ir problemos 11
6. „Žygis į rytus“ – didžiausia ES plėtra ir jos problemos 13
Išvados 15
Literatūra 16

ĮVADAS

Europos Sąjungos steigėjos buvo tik šešios valstybės, nuo 1950 m. iki šių dienų daug kas pasikeitė, nuolat vyko Europos Sąjungos plėtra ir šiandien Europos Sąjungą sudaro 25 valstybės. Šis iki šiol nematytas Europoje valstybių susivienijimas jungia labai skirtingus kraštus, todėl nenuostabu, kad tokiems unikaliems santykiams sukurti reikėjo nemažai laiko bei pastangų.
Europos Sąjungos plėtra vyko palaipsniui, šį procesą nuo Europos Sąjungos susikūrimo galima suskirstyti į 4-is etapus. Realiai suvokiame, kad kiekvienas plėtros etapas turėjo tam tikrų problemų, dėl to ši plėtra taip užsitęsė ir tęsiasi iki šiol. Kad numatyti pagrindines Europos Sąjungos plėtros problemas, tikslinga apžvelgti, kokiu keliu plėtra vyko iki šiol, su kokiomis problemomis susidūrė kiekviena Europos Sąjungoje šiuo metu esanti valstybė. Apžvelgus buvusias plėtros problemas, galėsime nustatyti, kokios problemos Europos Sąjungos plėtroje jau buvo ir gali laukti ateityje .

Darbo tikslas:
 supažindinti su kiekvienos Europos Sąjungos valstybės problemomis plėtros proceso metu

1. SVARBIAUSI KRITERIJAI STOJANT NAUJOMS NARĖMS Į ES

Kad regionai būtų stiprūs ir efektyviai funkcionuotų, juose turi būti sukurti tam tikri politiniai, ekonominiai, bei administraciniai gebėjimai:
 regione turi sudarytos sąlygos efektyviam demokratiniam politiniam procesui. Konkretaus regiono bendruomenės interesai turi atspindėti priimant sprendimus;
 regionui turi būti suteiktos bent minimalios ekonominės galimybės bei tam tikras autonomijos laipsnis. Regionas turi vykdyti regioninės plėtros politiką;
 regionai privalo sugebėti administruoti, priimti reikalingus sprendimus bei užtikrinti jų įgyvendinimą rinkos ekonomikos sąlygomis(ši nuostata pirmiausia taikytina planuojant bei realizuojant vidutinės trukmės ir ilgalaikes programas).

Politiniai Kriterijai

 Ar šalyse kandidatėse veikia demokratinės valdymo sistemos. Keliose šalyse vyko visuotiniai arba vietos rinkimai, kurie buvo laisvi ir teisingi;
 Teismų sistema, kuri yra pagrindinis veiksnys užtikrinant pagarbą teisinės valstybės principams ir veiksmingą acquis įgyvendinimą;
...