Europos komisija valdininkų grupės ir rangai

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 71 KB
7 puslapiai

TURINYS:

1. Įvadas 3
2. Istorinė apžvalga 4
3. Europos Komisijos organizacinė struktūra ir funkcijos 5
4. Komisijos nariai 6
5. Valdininkų grupės ir rangai 8
6. Išvados 14
7. Literatūros sąrašas 15

ĮVADAS:

Komisija –
1. "Komisijos nariai", t. y. šiai institucijai vadovauti ir jos sprendimams priimti valstybių narių ir Parlamento paskirtų dvidešimt penkių vyrų ir moterų grupė.
2. pati institucija ir jos darbuotojai.
Europos Komisija (viena iš 5 pagrindinių Europos Sąjungos institucijų) – politiniu atžvilgiu nepriklausoma institucija, atstovaujanti visos Europos Sąjungos interesams ir juos palaikanti. Tvirtinama, kad tokių valdžios institucijų, kokia yra Europos Komisija, arba bent panašių į ją daugiau nėra jokioje kitoje tarptautinėje organizacijoje ar kokioje nors atskiroje pasaulio valstybėje. Tai yra Europos Sąjungos institucijų sistemos varomoji jėga: ji siūlo teisės aktus, politikos kryptis ir veiksmų programas, yra atsakinga už Parlamento ir Tarybos sprendimų įgyvendinimą.
Būtent dėl šių priežasčių pasirinkau šią instituciją, kad galėčiau iš arčiau apžvelgti jos struktūrą bei valdininkų grupių ir rangų sistemą. Ji suviliojo mane savo unikalumu. Norėčiau susipažinti su šia organizacija, jos darbuotojų sąlygomis, jų atranka, kad ateityje galėčiau priartinti savo siekį – įsidarbinimą valstybinėje institucijoje kaip ši.
Savo darbe bandysiu pateikti Europos Komisijos darbo ypatumus, supažindinti su pačiu terminu „komisija“, atskleisti šios organizacijos atsiradimo aplinkybes, komisijos narių darbą, jų atranką, valdininkų paaukštinimą pareigose, jų atlyginimą bei visą valdininkų grupių ir rangų sistemą. Šis darbas galėtų būti labai aktualus ir reikalingas visiems, kas nori iš arčiau pasižiūrėti į Europos Komisijos darbą, kas nori daugiau sužinoti apie žmones dirbančius joje, o ypač tiems, kas pats kartais pagalvoja apie darbą tokioje organizacijoje.

1. Istorinė apžvalga

Dabartinės Europos Komisijos pirmtaku yra laikoma Europos anglies ir plieno bendrijos (EAPB) Vyriausioji valdyba. Pirmasis jos pirmininkas Jeanas Monetas (1952-1955) suformavo efektyvią administracinę struktūrą, kurios paskirtis buvo spręsti naujai atsiradusias funkcines problemas. 1958 m. pasirašius Romos sutartį, buvo įsteigta Europos Ekonominės Bendrijos (EEB) Komisija, kurios pirmuoju pirmininku tapo Valteris Hallsteinas (1958-1967). Po EEB Komisijos įsteigimo buvo aiškiai atskirtos jos ir Tarybos (šiuo metu – Europos Sąjungos Taryba) funkcijos. Pastarosios tikslai buvo EEB valstybių narių interesų atstovavimas, o Komisija tapo pačios Bendrijos...