Europa ir pasaulis xix a

Konspektas
 5
Microsoft Word 29 KB
1 puslapis

EUROPA IR PASAULIS XIX a.
PRAMONĖS REVOLIUCIJA IR SOCIALINĖS PERMAINOS

Pramonės revoliucija – tai pokyčiai, kurie nuo XVIII a. vidurio iki XX a. pradžios vyko Europoje, Šiaurės Amerikoje, kai kuriose Azijos valstybės. Nuo manufaktūrų pereita prie fabrikinės gamybos, rankų darbą ėmė keisti mašinos, padaryta daug mokslinių atradimų. Svarbiausi iš jų: garo mašina, geležinkelis, telegrafas, elektros generatorius ir benzininis vidaus degimo variklis.

Industrializacijos sklaida: Prasidėjo Didžiojoje Britanijoje. Ši valstybė mažiausiai nukentėjo per karus, čia buvo padaryta daugiausia mokslinių atradimų. Kitos valstybės: Prancūzija, Belgija Šveicarija, JAV. Antrojoje stadijoje (XIX a. vid.) suklestėjo Vokietija. Trečioji stadija palietė Japoniją, Rusiją, Skandinaviją (XIX a. pab.).

Pokyčiai, išryškėję visuomenėje:
• Įsigalėjo nauji socialiniai sluoksniai: kapitalistai (buržuazija) perėmė pramonę, finansus, veržėsi į politinę valdžią; samdomieji darbininkai neturėjo jokių socialinių garantijų, sudarė gyventojų daugumą; vidurinis sluoksnis (tarnautojai, menininkai, advokatai ir kt.) stengėsi atsiriboti nuo darbininkų.
• Sparčiai augant gamybai daugėjo darbininkų, dirbančių gamyklose ir fabrikuose, todėl didėjo miesto gyventojų skaičius. Augo senieji ir kūrėsi nauji miestai.
• Pasikeitė moters padėtis. Moterys gimdė mažiau vaikų, pasidarė...