Etika

Utenos ?saulės? gimnazija. Šventos velykos. Silvijos miškinytės. Utena. Turinys. Darbo tikslai??????????????????????????. Kas yra šv. Velykos???????????????????????. Velykų nakties papročiai???????????????????. ?. 5-. Po velykų?????????????????????????. ??. Sportiniai velykų žaidimai???????????????????. 11-. Margučiai?????????????????????????. ?13-. Atvelykis?????????????????????????. ...
Etika,  Referatai,  14 psl.
2011 06 25
Įvadas. Visuomenėje egzistuoja kelios vertybinės sistemos su savais specifiniais kriterijais kurios formuoja mūsų nuomonę apie įvykius elgesį ir idėjas. Mokslas yra grindžiamas teiginiais besiremiančiais tiesos ir netiesos samprata. Estetika grindžiama teiginiais apibrėžiančiais grožio ir negražumo sampratą. Etika grindžiama gero ir blogo teisingo ir neteisingo elgesio ...
Etika,  Referatai,  12 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Tarptautinis protokolas istoriniu požiūri. Protokolo svarba. Protokolo svarba darant karjerą. Protokolo rūšys. Protokolo taisyklės. Protokolo taisyklių svarba darbe. Elgesio taisyklių žinojimo svarba ieškant darbo. Išvados. Literatūros sąrašas. Įvadas. Žodis ?protokolas kilęs iš graikų kalbos. Juo buvo vadinama dokumentų įforminimo ir archyvų tvarkymo ...
Etika,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Darbuotojų tarpusavio santykiai. Darbe galioja iš esmės tos pačios elgesio normos kaip ir buityje. Mandagumas ir padorumas- tai ne paprastas formalumas. Todel neteisingai manoma jog mandagumas reikalingas tik sveciuose. Padorumas draugiškumas nuosirdumas atidumas ir paslaugumas - į mandagumo savoka įeinancios savybes- neabejotinai rodo žmogaus kolektyviškuma. Mandagus darbuotojas- geras ...
Etika,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Marijampolės kolegija verslo ir technologijų fakultetas bendrųjų dalykų lavinimo katedra. Kęstutis miglinas. Verslo ir technologijų fakulteto 1atn gr. Studentas. Referatas. Darbo vadovė lektorė i. Matulaitienė. Marijampolė. Įvadas. Derybų vedimas. Derybų vedimo schema. 5-. Technologiniai derybų variantai. 7. Svarbiausias pagalbininkas - šaltas protas. 8-. Penkios sėkmingų ...
Etika,  Referatai,  14 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Verslo aplinka ir etika. Verslo aplinka. Verslo etika. Etika ir šiuolaikinė vadyba. Karjera. Kas yra karjera. Karjeros modeliai. Karjeros planavimo aspektai. Karjeros formavimas. Karjeros planavimo ir realizavimo proceso etapai. Interviu. Interviu ir surinktos informacijos analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Įvadas. Mes įžengėme į xxi amžių kur viskas vystosi ir ...
Etika,  Referatai,  14 psl.
2011 06 25
Įvadas. Pagarba ir pakanta – artimai tarpusavyje susijos sąvokos. Viena kitą papildydamos jos faktiškai sudaro tolerancijos turinį. Lotyniškas terminas tolerancija ir lietuviškasis pakanta yra tos pačios semantinės kilmės. Ir pirmas ir antras kilo iš kantrybės sąvokos. Neretai žmogui tekdavo ir tenka susitaikyti su tuo kas nemalonu dirgina teikia fizinę ir dvasinę kančią ko ...
Etika,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Pasirengimas deryboms. Derybų pradžia. Derybų delegacijos sutikimas ir priėmimas. Derybų vieta ir dalyvių susodinimas. Derybų eiga. Taktiniai manevrai. Priešininkų pozicijos silpninimas. Siūlymo pateikimas. Atsakymas į siūlymą. Derybų užbaigimas. Tarptautinės derybos. Interviu. Pirmasis respondentas. Antrasis respondentas. Trečiasis respondentas. Interviu ...
Etika,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
Bene visais amžiais žmonės siekė būti tokiais kad kiti jaustų jiems pagarbą ir pripažinimą. Buvimas sąžiningu doru garbingu asmeniu reiškia buvimą idealu kuris į istoriją bus įrašytas kaip išskirtinis nepakartojamas ?geras?. Tokio idealaus asmens sąvoka įvairiais laikais buvo suprantama nevienodai. Antikoje idealas turėjo pasižymėti ne tik tuometinėmis gėrio supratimą ...
Etika,  Rašiniai,  2 psl.
2011 06 25
Turinys. Turinys. Įžanga. Pardavimo fazės. Bendravimo su klientais svarba. Kas yra bendravimas. Akistata su aptarnavimu. Gerais pardavėjais gimstama. Bendravimo su klientais svarba. Išvados. Literatūra. Įžanga. ?žmogaus esmė reiškiasi tik bendraujant vienybėje žmogaus su žmogumi vienybėje besiremiančioje tik realiu skirtumu aš ir tu? l. Fojerbachas. Bendrovės veikia pagal tuos ...
Etika,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
Turinys. Bendri portugalijos duomenys. Šiek tiek istorijos. Tinkamos ir netinkamos temos. Tonas garsumas kalbėsena. Fiziniai gestai ir veido išraiška. Žvilgsniai. Laikysena ir fizinis artumas. Fizinis sveikinimosi stilius. Emocijos. Punktualumas. Rizikuojantys ar vengiantys rizikos. Ar bendravimas priklauso ar nepriklauso nuo situacijos. Proceso ar rezultato šalininkai. Formalūs ar ...
Etika,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Profesinės moralės problemos. Profesinės etikos funkcijos. Rūkaliai prieš nerūkančiuosius. Alkoholis darbe. Smalsumo ribos. Klaidos vėlavimas ir simuliavimas. Netinkama apranga – problema. Darbo vieta privalo būti tvarkinga. Etikos problemos. Etiketas ir kasdieninis elgesys organizacijoje. Interviu. Išvados. Literatūra. Įvadas. Manieras galima sieti su viešais ...
Etika,  Referatai,  35 psl.
2011 06 25
Turinys. Įžanga??????. ??????????????????. ?????????. Organizacijos socialinė atsakomybė??????????????????. ??. Socialinės atsakomybės rūšys?????????????????????. ??. Ryšių su visuomene vaidmuo organizacijos socialinėje atsakomybėje???. ??. Socialinės atsakomybės modeliai???????????????????. ??. Požiūriai į socialinę atsakomybę ir jos principai?????. ??????????. Vadovo ...
Etika,  Kursiniai darbai,  7 psl.
2011 06 25
...
Etika,  Referatai,  18 psl.
2011 06 25
Išankstinis moralinių dalykų supratimas. Kasdieninėje kalboje vartojame daugybę žodžių norėdami išreikšti moralę. Moralinių žodžių poros geras – blogas galėti privalėti leidžiama kaltė dorybė sąžinė pareiga – naudojame sąvokas. Jiems suteikiam tam tikrą moralinį atspalvį. Įvardinam tais žodžiais kitų žmonių moralumą ar amoralumą. Mes jų negalėtume ...
Etika,  Konspektai,  25 psl.
2011 06 25