Es konkurencijos politika

Referatas
 5
Microsoft Word 59 KB
6 puslapiai

1. Įžanga

Vieningos Europos idėja turi gilias istorines šaknis. Užuomazgas galima aptikti jau Erasmuso
raštuose ir Romos imperijos laikų dvasioje. Menų ir kultūros srityse Europoje visada buvo jaučiamas bendrumas, bet nei valstybių užkariavimai, nei utopinės mintys nepadėjo įgyvendinti vieningos Europos idėjos. Užkariavimai tik dar labiau pagilindavo priešiškumą ir susiskaldymą.
Utopinės mintys pamažu pradėjo tapti tikrove tik po Antrojo pasaulinio karo. Procesas tęsiasi ir šiandien. Europos valstybės ir toliau vienijasi. Suprantama, kad ne viskas vyksta sklandžiai ir sparčiai. Šiame , integraciniame procese dalyvauja ir Lietuva – uždarinėdama , vieną po kito , vis naujus derybų skyrius. Derybų sudėtingumą lemia keletas veiksnių. Pirmiausia Europos Sąjungos taisyklių ir principų įgyvendinimo Lietuvoje ekonominės, politinės ir socialinės pasekmės. Kuo daugiau kainuoja prisitaikyti prie Europos Sąjungoje galiojančių normų, tuo svarbiau, įvertinus narystės pasekmes,išsiderėti tinkamiausius pereinamuosius laikotarpius. Ekonominės pasekmės priklauso nuo Europos Sąjungoje ir Lietuvoje galiojančių standartų skirtumų, taip pat ūkio struktūros skirtumų.
Didžiausi skirtumai egzistuoja šiose srityse:
- aplinkosaugos;
- transporto;
- energetikos;
- žemės ūkio.
Šioms sritims modernizuoti reikės ir laiko, ir kitų išteklių. Investuoti į šių normų įgyvendinimą reikia greitai, o investicijų nauda atsiskleis tik praėjus tam tikram ilgesniam laikotarpiui.
Kai kurie derybų skyriai yra sudėtingesni, nes konkrečias sritis reglamentuoja daug ES teisės aktų. Kuo daugiau normų taikoma konkrečiai sričiai, tuo daugiau išteklių reikia jų įgyvendinimui Lietuvoje. Tuo ypatingai išsiskiria žemės ūkis.
Atsižvelgiant į tai, kad stojimas į ES turi aiškų politinį pobūdį, derybininkams reikia netik susitarti dėl ES normų, bet ir įvertinti savo visuomenės reakciją, nes yra klausimų, į kuriuos jautriai reaguoja ir stojančiųjų valstybių visuomenė, ir ES visuomenė.

2. Konkurencija, kas tai ?

Laisvosios konkurencijos principas yra Europos Bendrijos ekonominės tvarkos šerdis. Daugelis EB Sutarties nuostatų tiesiogiai ar netiesiogiai yra skirtos laisvos konkurencijos sąlygoms kurti ir palaikyti.
Konkurencijos politikos tikslas – sukurti ir išlaikyti sistemą, kuri sudarytų sąlygas neiškreiptai konkurencijai tam tikrose ekonomikos srityse. Siekiama užtikrinti rinkas, kuriose konkurencijai sudarytos nepriekaištingos sąlygos, bei užkirsti kelią monopolijų ir oligopolijų , galinčių diktuoti kainas pirkėjų nenaudai, atsiradimui. Monopolijos leistinos tik išskirtiniais atvejais, siekiant...