Epkelių rezervatas

Konspektas
 5
Microsoft Word 35 KB
2 puslapiai

Iki 1960 m. buvo ieškoma teritorinės aplinkosaugos organizavimo formų. 1945 m. buvo išskirti pirmieji 8 gamtiniai draustiniai (17,8 tūkst. ha): Punios šilo gamtinis, Metelių paukščių, Kiauneliškio kurtinių, Vizgirio maumedžių, Ratnyčios šernų, briedžių, Žagarės girios elnių – šernų, Padauguvio šernų, Žaliosios girios briedžių. Draustinių pavadinimai atspindėjo medžiojamųjų žvėrių atkūrimo tikslus. Neatsitiktinai 1948 m. dalis draustinių buvo paversti medžioklės rezervatais, o kita dalis panaikinta. Buvo įsteigta 13 medžioklės rezervatų. Atsirado naujų reikšmingų saugomų teritorijų: Kuršių nerijos, Gudų giria (Čepkeliai), Užvinčių, Dubravos ir Šešiuolių girios. Šiandien turime keturis valstybinius gamtinius (Žuvinto, Čepkelių, Kamanų, Viešvilės) ir vieną kultūrinį (Kernavės) rezervatus, penkis nacionalinius parkus (Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos, Kuršių nerijos ir istorinis nacionalinis Trakų ) ir trisdešimt regioninių parkų.
Čepkeliai - didžiausias pelkių masyvas Lietuvoje. Tai viena iš seniausių ir unikaliausių mūsų krašto pelkių, apsupta mišku apaugusiomis žemyninėmis kopomis. Viduryje pelkės telkšo reliktiniai ežerai, kurių priskaičiuojama per 20. Raiste gausu retų gyvūnų bei augalų. Iš pelkių klodų kyšo daug mišku apaugusių mineralinių salų, turinčių net savo pavadinimus. Pietinėje raisto dalyje lėtai srūva Katros upė.
Rezervatas įsteigtas 1975 m., siekiant išsaugoti vieną seniausių ir unikaliausių Lietuvos miško pelkių, mišku apaugusias žemynines kopas, reliktinius ežerus, natūralų hidrologinį pelkės rėžimą, vertingą ir retą augaliją bei gyvūniją.
Čepkeliai - tai unikalus, žmogaus veiklos mažai paliestas pelkynų kompleksas. Didžiausius plotus užima kimininė aukštapelkė, apaugusi retomis keružėmis pušaitėmis. Rezervatas įsteigtas 1975 m., siekiant išsaugoti vieną seniausių ir unikaliausių...