Emocinis intelektas

Referatas
 5
Microsoft Word 49 KB
4 puslapiai

REFERATAS

,,EMOCINIS INTELEKTAS“

Kiekvienas gali supykti – tai paprasta. Tačiau susipyk –
ti su tinkamu žmogumi neperžiangiant tinkamos ribos,
tinkamu metu, dėl tinkamos priežasties, tinkamu būdu –
visiškai nėra paparasta.
(Aristotelis)

Giliausiai slypintys mūsų jausmai, aistros ir troškimai yra svarbiausi gyvenimo vedliai ir žmonių podermė dėl savo išlikimo turi būti labai dėkinga jausmų galiai. Ji yra išties ypatinga. Nors jausmai buvo išmintingi vadovai ilgame žmonijos evoliucijos kelyje, mūsų civilizacijoje taip sparčiai daugėjo naujų realijų, kad iš lėto vykstanti evoliucija nebeįstengė jų pavyti.
Nepaisant visuomeninių varžtų, aistros (kaip ir anksčiau) ir dabar aptemdo protą. Tai nutinka dėl žmogaus prigimties savybės, kylančios iš psichinio gyvenimo sandaros. Biologinės sandaros prasme žmogaus nervinė schema nusigludimo ne per pastaruosius 500metų, tas procesas susijęs gal su 50 tūkst. kartų. Evoliucijos jėgos neskubėdamos, apgalvotai mūsų jausmus ugdė milijonus metų.

Dėstymą noriu pradėti jausmų ir emocijų apžvalga.
Man įsiminė vienas laikraštyje perskaitytas nutikimas:
12 metų mergaitė Gabija susitarė su tėvais, kad naktį praleis pas draugę. Išėjus dukrai tėvai išsiruošė į miestą. Tačiau mergaitė visos nakties neišbuvo – susipyko su drauge ir grįžo namo. Iširdusi grįžtančius tėvus, ji pasislėpė spintoje norėdama juos išgązdinti. Vos tik tėvams įėjus ir išgirdus keistus garsus dukters kambaryje, mergaitės tėtis išsitraukė šautuvą, o vos tik Gabija iššoko iš spintos su ″vuuuu“ iš šautuvo išskriejo kulkair pataikė mergaitei į kaklą. Po dvylikos valandų kančių mergaitė mirė.
Tam, kad įvertintume susidūrimus su aplinka, kaip į juos reaguojame, įtakos turi ne tik racionalūs sprendimai, asmeninis patyrimas, bet ir toliausia praeitis. Visa tai, kaip rodo mano pateiktas pavyzdys, išprovokuoja tam tikrą, kartais tragišką, elgesio modelį.
Iš tiesų visi jausmai yra impulsai veikti, žaibiškos pastangos ką nors pakeisti gyvenime. Tačiau jausmai gelbsti ištikus pavojui, patyrus skausmingą netektį, kai siekdami tikslo turime įveikti nesėkmes, kai susiejame savo likimą su kitu žmogumi, kuriame šeimą. Tai mumyse įdiegė evoliucija.
Kiekvienas mūsų emocijų puokštės jausmas atlieka tik jam būdingą vaidmenį. Daugelis dalykų priklauso ir nuo mūsų gyvenimo patirties. Mylimo žmogaus netektis visada sukelia liūdesį ir širdgėlą.
Ilgas evoliucijos periodas, per kurį susiformavo emocinės reakcijos, buvo toks negailestingas, kad daugeliui žmonių nebuvo lemta išlikti. Tai buvo metas, kai retas kūdikis išgyvendavo...