Emocijos bendravime

Referatas
 5
Microsoft Word 53 KB
5 puslapiai

Visi žmonės didesnę laiko dalį praleidžia bendraudami, žmonės bendrauja su kolegomis, parėję iš darbo mes bendraujame su artimaisiais, netgi tada kai esame vieni, mes bendraujame su savimi (vyksta bendravimas tarp skirtingų asmenybės dalių). Savo jausmus mes stengiamės išreikšti žodžiais, deja jų ne visada pakanka, kas lieka neišsakyta žodžiais pasako mūsų kūno kalba (neverbalika). Jei žodžius kuriuos mes sakome galime, kontroliuoti, tai kūno kalbą kontroliuojame žymiai mažiau, nors informaciją kurią gauname neverbalinio bendravimo metu yra ne mažiau svarbi nei ta kurią išreiškiame žodžiais. Mes labai daug pasakome savo laikysena pokalbio metu tuo kokia vyrauja veido išraiška, taip pat rankų gestais. Daugeliui žmonių nuvažiavus į užsienį nebūtina labai gerai mokėti tos šalies kalbą, kad išsiaiškinti paprastus dalykus. Manau kad žmogus kuris aplankė Italiją, sutiks su tuo kad nežinodamas kalbos gali pasiklausti kelio ir beveik kiekvienas italas rankų gestais tau jį nurodys daug geriau nei savo laužyta anglų kalba.
Kadangi neverbalinis bendravimas yra labai plati tema savo darbe nusprendžiau plačiau paanalizuoti vieną iš jos aspektų – emocijas. Daug psichologų nagrinėjo emocijas, bandė jas klasifikuoti, skirstyti, susieti su skirtingais potyriais. Deja nei vienam iš jų nepavyko sukurti išsamios teorijos, bei suformuluoti visuotinai priimtą apibrėžimą. Kiekvienas iš mūsų puikiai žino kas yra jausmai, psichologams sunku konkrečiai juos apibudinti, bet visi mes skaitėme kaip džiaugsmą, liūdesį, pyktį, neapykantą, ilgesį nerimą, pagiežą ir kitus jausmus apibudina poetai bei rašytojai. Emocijų teorijose didžiausia problema iškyla dėl kūno ir jausmų dvilypumo, kai protas atskiriamas nuo jausmų.
“Emocijos laikomos “gyvuliškuoju” žmogaus pradu, jų sukelti procesai žmogui gali būti pavojingi, netgi sunaikinti jį. Todėl civilizacija turi užgniaužti emocijas. Čia ypač svarbi vieta tenka savikontrolei.”
Deja ne viską galime kontroliuoti nes mūsų jausmai dažnai būna spontaniški dažnai labai stiprūs ir neužmirštami. Emocijos įvairina mūsų gyvenimą, o kai stresuojame, jos gali pražudyti arba padėti išsigelbėti. Todėl bendraujant labai svarbu žinoti kuo daugiau apie savo ir kitų žmonių emocijas.
Įsivaizduokime situaciją: Iš auditorijos išeina studentas labai gerai išlaikęs viena iš pagrindinių egzaminų, jo veidas įkaitęs, stipriau plaka širdis, jis skuba pas draugus kurie jo laukia kitame koridoriaus gale, beeidamas link jų mūsų veikėjas išgirsta kaip būrelis jo bendramokslių komentuoja jo sėkmę. Jie diskutuoja apie tai kokio dydžio materialine išraiška jis užsitikrino dėstytojo...