Elitas

Referatas
 5
Microsoft Word 56 KB
5 puslapiai

Referatas elitas. Referatas elitas.

ĮŽANGA
Valstybės kūrimasis, vystymasis, egzistavimas neįmanomas be vieno iš trijų valstybės elementų – piliečių. Remiantis elitizmo teorija, visi piliečiai skirstomi į dvi grupes:
1. Elitas (pranc. elite – geriausias).
2. Masės (neelitas).
Elito teoretikai teigia, jog politinė galia sutelkiama kelių aktyviausių grupių ar individų rankose, kurie vadinami elitu. Politiniai sprendimai priimami atsižvelgiant į jų interesus, iš elito narių formuojamos aukščiausios institucijos, vykdančios, įgyvendinančios ir realizuojančios valstybės piliečių tikslus.
Taigi elitas yra svarbus mūsų dienų reiškinys, nes jis disponuoja galia ir valdo mases. Ir tai nėra aktualu tik autoritarinio valdymo šalyse, kaip gali atrodyti iš pradžių, bet ir demokratinėse.
Savo darbe ir bandysiu atskleisti elito teoriją bei jo vaidmenį demokratinėje valstybėje.

DĖSTOMOJI DALIS
Kalbant apie elitą, pirmiausia reikia susipažinti su šios teorijos kūrėjais:
Pirmasis elitizmo atstovas - Gaetano Mosca (1858 – 1941). Šis mokslininkas teigė, jog politika privalo tirti objektyvius dėsnius, tendencijas, kurios reguliuoja visuomeninį gyvenimą, valdžios funkcionavimą, o ne būdus, kuriais žmonės siekia iškovoti ir išsaugoti valdžią (kas buvo iki tol).
Anot G.Mosco, socialiniai faktai ir tendencijos rodo, jog visuomenėje egzistuoja dvi klasės: valdančioji mažuma ir valdomoji dauguma, kuri arba savanoriškai, arba remiantis prievarta materialiai aprūpina mažumą. Valdančiąją mažumą šis mokslininkas vadina politine klase. Ji vykdo politinį vadovavimą administracijos, karybos, ekonomikos, religijos, moralės srityse.
Vienas svarbiausių politinės klasės bruožų, leidžiančių valdyti didelę žmonių masę yra jos organizuotumas. Tačiau tai ne vienintelė to priežastis. Labai svarbu tai, kad šios klasės individai pasižymi tomis savybėmis ir sugebėjimais, kurie ypač vertinami visuomenėje ir kurie daro juos pranašesnius už kitus visuomenės narius. Vertinimas priklauso nuo laikmečio ir visuomenės supratimo. Taip pat kiekvienas politinės klasės narys privalo sugebėti valdyti, nes šios klasės vienas iš bruožų – politinis valdžios turėjimas, o norint šia teise pasinaudoti, reikia išmanyti valdymą.
Visos šios savybės nėra įgimtos, jas galima įgyti, todėl labai svarbus yra auklėjimas. Piliečiai į valdančiųjų tarpą gali patekti paveldėjimo, rinkimu keliu arba priimant naujus narius į savo tarpą. Į valdžią atėjusi tam tikra grupė stengsi kuo ilgiau čia išlikti. Anot G.Mosco, jie nesinaudos vien prievarta, o stengsis rasti būdų, kurie būtų priimtini daugeliui valdomųjų. Bet visada atsiranda jėgų, kurios taip pat nori...