Elektrotechnikos

Konspektas
 5
Microsoft Word 119 KB
15 puslapiai

Omo ir kirchhofo desniai simbolineje formoje. Omo ir kirchhofo desniai simbolineje formoje.

Turinys

Elektrostatika 3
a) elektros krūvis, elektros laukas, lauko vaizdavimas. 3
b) sąveika tarp krūvių, Kulono dėsnis. 3
c) darbas atliekamas pernešant krūvį elektros lauke, potencialas, elektros įtampa. 3
d) laidininkai elektros lauke, elektrostatinė indukcija, elektrostatinis ekranavimas. 3
e) elektrinė talpa, kondensatoriaus talpa, nuosekliai ir lygiagrečiai jungtų kondensatorių atstojamoji talpa. 3
f) dielektrikas elektros lauke, dielektrikų poliarizacija, segnetoelektrikai, absoliutinė ir santykinė dielektrinė skvarba, elektrinis dielektrikų pramušimas. 4
Nuolatinės srovės grandinės 4
a) elektros grandinė, šaltiniai, imtuvai, elektros srovė, jos stipris, kryptis. 4
b) elektros varža, laidumas, jų matavimo vienetai. 4
c) Omo dėsniai, Kirchhofo dėsniai. 4
d) elektros grandinės darbo režimai. 5
e) nuosekliai, mišriai, lygiagrečiai jungtų imtuvų grandinės. 5
f) grandinės energija (darbas) ir galia. 5
g) šaltinių lygiagretus ir nuoseklus jungimas 5
h) sudėtingų grandinių sprendimas Kirchhofo ir kontūrinių srovių metodais. 5
i) netiesinės elektros grandinės, statinė ir diferencinė varžos. 6
Magnetinės grandinės (elektromagnetizmas). 6
a) magnetinis laukas, jo kryptis, elektromagnetinis laukas, sraigto taisyklė tiesiam laidininkui ir ritei, B,Ф, μa, μr, μ0. 6
b) elektromagnetinė jėga, elektromagnetinė indukcija, variklio ir generatoriaus veikimo principas. 6
c) magnetinės medžiagos, histerezės kilpa, jos forma įvairioms medžiagoms. 6
d) Omo ir Kirchhofo dėsniai magnetiniai grandinei, magnetinė varža ir laidumas. 7
e) induktyvumas, savitarpio induktyvumas, saviindukcijos ir savitarpio indukcijos evj. 7
f) energijos nuostoliai magnetinėje grandinėje. 7
Vienfazės kintamosios srovės grandinės 7
a) kintamosios evj ir srovės gavimas, kintamosios srovės parametrai Im, I, Ivid, T, f, φ,ω. 7
b) sinusinių dydžių vaizdavimas vektoriais, kompleksinėje plokštumoje, veiksmai su kompleksiniais skaičiais. 7
c) R, L ir C kintamosios srovės grandinėje (Omo dėsnis, laiko ir vektorinės diagramos, varžos, laidumas, galia) 8
d) nuoseklus, lygiagretus ir mišrus įvairaus pobūdžio imtuvų jungimas kintamosios srovės grandinėje, tokių grandinių sprendimo būdai, varžų, laidumų ir galių trikampiai. 8
e) galios koeficientas ir jo gerinimas. 9
f) įtampų ir srovių rezonansas kintamos srovės grandinėje, jų reikšmė praktikoje. 9
Trifazės kintamosios srovės grandinės 9
a) trifazės evj gavimas, minusinių evj laiko, vektorinė diagramos, simbolinė evj išraiška. 9
b) generatoriaus apvijos ir imtuvų jungimas žvaigžde, linijinės ir fazinės įtampos,...