Elektros tiekimas elektros mašinų gamyklai

 5
Microsoft Word 49 KB
4 puslapiai

Elektrinės schemos taskinio suvirinimo. Elektrinės schemos taskinio suvirinimo. Cecho elektros schemos. Cecho elektros schemos.

Elektros tiekimas elektromašinų gamyklai

Turinys

1. Užduotis

2. Duomenys projektavimui

3. Skaičiuojamasis-aiškinamasis raštas 1
3.1 Objekto charakteristika 1
3.2 Remonto-mechaninio cecho skaičiuojamosios apkrovos 1
3.3 Įmonės cechų skaičiuojamosios apkrovos 3
3.4 Vietos parinkimas centrinei ir cechinėms TP 4
3.5 Išorinio elektros tiekimo schemos parinkimas 7
3.6 Įmonės elektros tiekimo schemos parinkimas 9
3.7 Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas
11
3.8 Aparatų parinkimas 12
3.9 Įrenginių reaktyviajai galiai kompensuoti parinkimas
13
3.10 Įžeminimo kontūras 13
4. Literatūra 14
3. Skaičiuojamasis-aiškinamasis raštas
3.1 Objekto charakteristika

Elektrosmašinų gamykla – tai I – os kategorijos elektros energijos
vartotojas, todėl jai elektros energijos tiekimas turi būti organizuojamas
iš dviejų nepriklausomų elektros energijos šaltinių. Pagal sąlygą tai būtų
sisteminė TP su trijų apvijų transformatoriais. Centrinėje TP turi būti
sekcijuotos šynos.
Gamyklos apkrova sudaryta iš 0,4 kV ir 6 kV vartotojų, todėl įmonėje
naudinga įdiegti 10 kV skirstomąjį tinklą.

3.2 Remonto-mechaninio cecho skaičiuojamosios apkrovos

Cecho skaičiuojamasias apkrovas rasiu pagal sutvarkytų diagramų
metodą.
Tam turiu suskirstyti imtuvus į grupes pagal darbo režimo panašumą
Skaičiuojamosios apkrovos randamos pagal formulę: [pic]
[pic] – išnaudojimo koeficientas;
[pic] – maksimumo koeficientas;
[pic] - imtuvų vardinių galingumų suma.
Grupinis išnaudojimo koeficientas [pic] randamas: [pic].
Imtuvų dirbančiu vienodu darbo režimu formulės.
Maksimumo koeficientas [pic] priklauso nuo išnaudojimo koeficiento ir
efektyvaus imtuvų skaičiaus.
Efektyvinis imtuvų skaičius [pic] - tai toks imtuvų skaičius
formuojantis grafiką, kuris duoda tą pačią skaičiuojamąją apkrovą, kaip ir
skirtingų darbo režimų vartotojų skaičiojamoji apkrova. [pic].
Turėdamas ne ir Kiš iš kreivių randu Km, o po to apsiskaičiuoju Psk.
Elektro imtuvų, kurie dirba trumpalaikiai( el. kranai,gervės ) vardinė
galia apskaičiuojama: [pic], kai (B= 60-70 %.
Pilnąją suvirinimo transformatorių ir taškinio suvirinimo aparatų
galią randame:[pic].
Pagal elektros imtuvą iš žinyno galime rasti cos( ir tg(, bei Kiš. Po
to ieškome imtuvų grupės vidutinių galių: [pic]
Imtuvų grupės išnaudojimo koeficientas apskaičiuojamas [pic].
Bendras grupės tg( apskaičiuojamas pagal išraišką: [pic].
Turėdamas grupės imtuvų Kiš ir nef iš grafikų galiu rasti Kmax. Tada
apsiskaičiuoju aktyviąją galią [pic]....