Elektros srovė skysčiuose

Fizikos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 42 KB
3 puslapiai

Elektros srovė skysčiuose

Pirmosios rūšies laidinikai- tai metalai ir jų lydiniai, kuriais tekanti el. srovė nekeičia cheminės sudėties, o tik įšyla. Jiems būdingas elektroninis laidumas.
Antrosios rūšies laidininkai- rūgščių, bazių ir druskų tirpalai, kuriuose el. srovė ne tik įšyla bet ir chemiškai sklyla į sudėtines dalis.
Elektrolitai- tai medžiagos, kurios ištirpintos ar išlydytos praleidžia el. srovę.
Jonai- tai teigaimą ar neigiamą krūvį turinčios suskilusios molekulės dalys, kurios gaunamos elektrolitui tirpstant vandenyje.
Elektrolitinė disociacija- elektrolito skilimas į jonus, veikiant tirpikliui. Šis procesas vyksta vandenyje, nes vandens molekulės turi didelį dipolinį momentą. Dėl to apie jas yra stiprus elektrinis laukas, stipresnis negu tarp pačių elektrolito jonų. Jonai atplėšiami nuo kristalo ar vienas nuo kito ir difunduoja (susimaišo) vandenyje. Šiam procesui padeda ir šiluminis molekulių judėjimas.
Mobilizacija (jonų rekombinacija)-skirtingų ženklų jonų susijungimas, sudarant neutralią molekulę.
Atsiradus tirpale el. laukui, atsiranda ir kryptingas jonų judėjimas: teigiami jonai juda link neigiamo elektrodo, vadinamo katodu, o neigaimi- link teigiamo elektrodo, vadinamo anodu.
Šie du priešingi jonų srautai ir sudaro el. srovę elektrolituose. Taigi antrosios rūšies laidininkų, t.y. eletrolitų laidumas yra joninis.
Elektrolizė- tai medžiagos išsiskyrimas ant elektrodų, tekant srovei elektrolitu. Vykstant elektrolizei patys elektrodai gali reaguoti arba nereaguoti su elektrolitu. 1) platinos anglies ar anglies inertiški, nereaguoja su tirpalu, ir prie abiejų elektrodų išsiskiria medžiaga. Šiuo budu gaunamas vandenilis, deguonis, chloras, natris ir kt. 2) kai elektrodai padaryti iš to paties metalo, kurio jonų yra elektrolite, anodas elektrolizės metu tirpsta- metalas pereina į elektrolitą, o ant katodo jis nusėda iš elektrolito. Šitokiu būdu vieno metalo paviršius padengiamas kito metalo sluoksniu(nikeliavimas, chromavimas), taip pat iš metalų atskiriamos priemaišos.
Faradėjaus dėsnis elektrolizei : elektrolizės metu išsiskyrusios medžiagos masė yra tiesiog proporcinga srovės stiprumui ir jos tekėjimo...