Elektros pavaros

Referatas
 5
Microsoft Word 64 KB
6 puslapiai

Elektrine pavara referatas. Elektrine pavara referatas.

Elektros pavaras gamina gana daug firmų: OMRON, SIEMENS, GENERAL
ELEKTRIC (Danfoss), Baltador ir kitos.
Šiuolaikine pavara sudaryta iš dažniniam valdymui pritaikyto kintamos sroves (KS) ar
nuolatines sroves (NS) variklio, mikroprocesorinio programinio pavaros valdymo
įtaiso, jėgos keitiklio ir operatoriaus pultelio, susidedančio iš klaviatūros, 32 ženklu
vaizduoklio bei operatoriaus interfeiso, skirto pavaros parametru pakeitimui.
Mikroprocesorinis programinis pavaros valdymo įtaisas ir jėgos keitiklis (Control)
sudaro atskira bloką, prie kurio prijungiamas elektros variklio (Motor).
Šis blokas primena technologiniu įrenginiu programuojama logini valdikli PLC,
tačiau jis savo struktūra, veikimo algoritmu ir programavimu iš esmes skiriasi nuo
PLC, todėl vadinsime elektros pavaros greičio reguliatoriumi arba tiesiog pavaros
reguliatoriumi (Control). Tokios pavaros vadinamos skaitmeninio valdymo elektros
pavaromis (Matched Performance Drive).
Šios pavaros turi labai platu pritaikymą, tame tarpe tinka ir liftams. Žinoma, kad
visoms elektros pavaroms darbo režimo nustatymai yra tie patys, nepriklausomai, kuri
firma pavara pagamino. Šios pavaros sėkmingai pakeičia relinio kontaktorinio
valdymo elektros pavaras ir visas senesnes automatinio pavarų valdymo sistemas. Šias
elektros pavaras galima valdyti technologiniu procesu valdikliais PLC.
Daugiausia išsamesnes technines informacijos yra apie BALTADOR firmos
išleidžiamas elektros pavaras. Reikia pastebėti, kad ir kitu firmų išleidžiamos elektros
pavaros beveik niekuo, net ir išvaizda ar parametru užprogramavimo algoritmu,
nesiskiria nuo kitu firmų elektros pavarų. BALTADOR elektros pavarose yra įdiegtos
visos žinomos automatinio elektros pavarų valdymo sistemos ir naujausi pilnai
valdomi puslaidininkiniai jėgos prietaisai: SCR (tiristoriai) NS pavaroms, MOSFET,
IGBT, BiPolar (Darlingtono schema) KS pavaroms. Sinusines formos variklio
valdymo įtampai sudaryti panaudojama impulsine amplitudine (PAM) ir impulsine
platumine (PWM) moduliacijos. Kintamos sroves varikliai valdomi keičiant dažni ir
šios pavaros dar vadinamos reguliuojamomis dažninėmis pavaromis (AFD).
Visose pavarose panaudotos šiuolaikines valdymo sistemos (Modern Control
System). Šių šiuolaikiniu valdymo sistemų charakteringas skirtumo požymis nuo
paprastu valdymo sistemų yra tas, kad jose nenaudojami išoriniai grįžtami ryšiai, pvz.,
nereikia prie variklio statyti greičio, sroves, magnetinio srauto, padėties davikliu. Jų
matuojamus parametrus valdymo sistema tiksliai nustato apskaičiuodama pagal
modeli, tik reikia i valdymo sistemos atminti...